Út az abszolutóriumhoz

Út az abszolutóriumhoz

Út az abszolutóriumhoz
A képzési és kutatási szakasz a doktori képzés első két éve. Ennek lezárásaként a doktorandusz komplex vizsgát tesz,  amellyel abszolutóriumot szerez. Ez a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltétele. A képzési és kutatási szakaszban a hallgatók a doktori iskola által meghirdetett nappali tagozatos kurzusok keretében megfelelő mennyiségű és összetételű tanulmányi kreditet, valamint ezzel párhuzamosan kutatási krediteket gyűjtenek. E kreditek megléte az abszolutórium feltétele. 

Képzési kreditek

A jelenleg aktuális, 2016-os egyetemi doktori szabályzat szerint a doktori iskola nappali tagozatos képzés keretében, szerdai napokon hirdet kurzusokat, moduláris rendszerben. A gyógypedagógiai program hallgatói számára három modul esetében kötelező a minimális 21 kredit megszerzése a 4 félév során (elméleti, kutatásmódszertani és gyógypedagógiai modul), ezek mellé legalább 21 kreditet kell egyéb, szabadon választott kurzusokból összegyűjtetni.

Aktuális kurzuskínálat

Aktuális órarend

Kutatási kreditek

A kutatási krediteket a tudományos és oktatói tevékenységére kapja a hallgató. Kiemelendő, hogy az abszolutórium megszerzésének feltétele a megfelelő számú magyar nyelvű és idegen nyelvű publikáció megléte. A kutatási és publikációs követelmények és a kreditszámítás módja nem egységes: annak függvényében változik, hogy melyik évben iratkozott be a hallgató, és melyik szabályozás érvényes rá. Ezért fontos erről időben, pontosan tájékozódni!

Tudományos és oktatási kreditcsoportok

2013 és 2016 között beiratkozóknak
2016 után beiratkozóknak

Tudományos kutatómunka kredittáblázat 

2013 és 2016 között beiratkozóknak
2016 után beiratkozóknak