Speciális szükségletű hallgatók a Karon

Speciális szükségletű hallgatóinknak nyújtott szolgáltatások

2024.01.19.
Speciális szükségletű hallgatóinknak nyújtott szolgáltatások

A Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda (SHÜTI) kancellári kezdeményezésre, 2015 szeptemberében alakult – a Fogyatékosügyi Központ utódaként -, és az Egyetemi Szolgáltatási Igazgatóság önálló osztályaként látja el és koordinálja az Egyetemen tanuló fogyatékossággal és krónikus betegséggel élő (speciális szükségletű) hallgatók esélyegyenlőségének biztosításával kapcsolatos feladatokat. Az ELTE SHÜTI széles körű szolgáltatásokkal áll az egyetemi hallgatók rendelkezésére, amelyekről honlapjukon adnak tájékoztatást.  

Kari szinten az ELTE BGGYK-n a fogyatékossággal élő és krónikus beteg hallgatókat a kari koordinátorok támogatják, együttműködve a Speciális Szükségletű Hallgatók Segítő Testületével.  

A felvételt nyert hallgatóinknak lehetőségük van az SHST-ben regisztrálni és a HKR által biztosított kedvezményeket igénybe venni. A regisztráció során személyes egyeztetéssel felmérésre kerülnek a hallgatók szükségletei, amelyeket a kari koordinátor igazolásban rögzít a hallgató részére.  

A HKR által biztosított lehetőségeken túl, karunkon mód van eszközkölcsönzésre az SHST-ben regisztrált hallgatóinknak. A covid időszakot követően a 2023-2024-es tanév őszi félévében megtörtént a kölcsönözhető eszközeink állapotának felmérése a szakirányos oktatóink és az informatikusaink segítségével. A rendelkezésre álló eszközeink frissített listája honlapunkon található. Ezúton is szeretnénk megköszönni Keresztessy Éva, Várszegi Zoltán, Dr. Pajor Emese, Dr. Lénárt Zoltán, Kasza Péter és Szalóki László segítségnyújtását! 

A fogyatékossággal élő hallgatóknak nyújtott szolgáltatások, támogatások célja, hogy hozzájáruljunk a lemorzsolódás csökkentéséhez.