A Magyar Tudomány Ünnepe, 2019 - Ranschburg Pál Emlékév, 2020

A Magyar Tudomány Ünnepe, 2019 - Ranschburg Pál Emlékév, 2020
11/21

2019. november 21. 09:00 - 16:50

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Budapest, Ecseri út 3., C/105 terem)

11/21

2019. november 21. 09:00 - 16:50

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Budapest, Ecseri út 3., C/105 terem)


Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézete és a Magyar Pszichológiai Társaság Gyógypedagógiai Pszichológiai Szekciója „Szisztematikus kutatások és evidencia-alapú gyakorlatok a humán fogyatékosságok és az atipikus fejlődés pszichológiájában” címmel, hagyományteremtő szándékkal, konferenciát szervez a Magyar Tudomány Ünnepe, 2019 és a Ranschburg Pál Emlékév, 2020 alkalmából. 

A konferenciát Fonyó Ilonának és Gereben Ferencnének ajánljuk. 

A szervezők, a konferencián az ünnepi köszöntők és a meghívott plenáris előadásokat követően hagyományteremtő szándékkal bemutatkozási lehetőséget biztosítanak a konferencia témájába illeszkedő kutatási-fejlesztési eredmények, gyakorlatok és képzési koncepciók számára. Céljuk az is, hogy megalapozzák a gyógypedagógiai pszichológia és általában az emberi fogyatékosságok pszichológiája magyar nyelvű művelésének a jövőben rendszeresen megrendezésre kerülő tudományos-szakmai fórumát.

A konferenciával párhuzamosan "Non omnis moriar" - "Nem halok meg egészen" - Ranschburg Pál és a magyar gyógypedagógia címmel kiállítás tekinthető meg.

Részletes program

8:00-9:00

Regisztráció

9:00-10:30

Megnyitó

 

Köszöntések

 

Plenáris előadások

A 2020-as Ranschburg Pál Emlékév elé: díszelőadás.

 

Lányiné Engelmayer Ágnes, egyetemi magántanár, professor emerita: Hagyomány és megújulás a gyógypedagógiai pszichológiában

 

A Ranschburg Pál Kutatólaboratórium elmúlt 3 éve - rövid áttekintés

A 2020-as Ranschburg Pál Emlékév elé

 

Győri Miklós, intézetigazgató habil. egyetemi docens, ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet: Az 'evidencia' és az 'evidencia-alapúság' fogalmai: a leegyszerűsítéseken túl

10.30–10:45

Kávészünet

 

10:45–12.30

Bemutatkoznak az ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet kutatás-fejlesztési projektjei

 

Mohai Katalin, Csákvári Judit, ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet: Ismeretbővítés és módszertani tudatosság fejlesztés - ADHD: a HelpingHand projekt

 

Stefanik Krisztina és a MASZK Kutatócsoport, ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet és Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet: Egy CsIIPetnyi befogadás. Kortárs autizmus tudásformáló programunkról és hatásvizsgálatának első eredményeiről

 

V. Molnár Márta és a MASZK Kutatócsoport, ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet: Életminőség és minőségi iskola? Autizmussal élő tanulók és szüleik életminősége az ellátás tükrében 

 

Borsos Zsófia, Győri Miklós, ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet: Technológia-alapú, társas komoly játék fejlesztése és első validálása az autizmus spektrum zavar enyhe eseteinek szűrésére óvodáskorban: a SHAKES projekt

 

Jakab Zoltán, Vig Julianna, ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet: A szinuszhullámú és amplitúdó-modulált beszéd észlelésének diagnosztikai lehetőségei

 

Mészáros Andrea, ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet: A verbális tanulás és emlékezet vizsgálata nyelvfejlődési zavarban

 

Győri Miklós, ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet: Digitális támogató szolgáltatás evidencia-alapú fejlesztése autizmussal élő személyek számára: a DATA projekt

 

12:30–13:00

Ebédszünet

 

13:00-14:35

Koncepcionális és elméleti reflexiók

Gereben Ferencné, ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet: A Ranschburg-modell szerepe a gyógypedagógia-tudomány és gyakorlat klinikai irányultságának fejlődésében

 

Sághi Ivett Antónia, a 2019-es Walter Bachmann-díjas BA szakdolgozat bemutatása: Autizmussal élő magasan funkcionáló kisgyermekek érzelmi arckifejezéseinek és a szociáliskommunikációs területtel összefüggő klinikai adatainak korreláció-vizsgálata

 

Ardai Evelyn Annamária, a 2019-es Walter Bachmann-díjas MA szakdolgozat bemutatása: Nintendo Wii a rehabilitációban

 

Csákvári Judit, ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet: Támogatás paradigma és erősség alapú megközelítés - intellektuális képességzavar

 

Vig Julianna, ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet: Evidenciák a primitív reflexekkel kapcsolatban

 

Prónay Beáta, ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet: Ranschburg – EMLÉKEZET

14:35-14:50

Kávészünet

 

14:50-16:20

Szekció-előadások

Mészáros Judit, ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet, Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI és Kollégium: Hallássérült gyermekek intelligenciavizsgálata a kezdetektől napjainkig - Törekvések, módszerek, dilemmák, új utak

 

Kármán Bianka, ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola és Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet, Szekeres Ágota, ELTE BGGYK Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet, Papp Gabriella, Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet: Intellektuális képességzavarral kapcsolatos előítélet-csökkentő programok vizsgálata

 

Lajos Péter, Károli Gáspár Református Egyetem: Kötődés kutatások dadogóknál

 

Kertész Csaba, ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola; Károli Gáspár Református Egyetem: A ritmikai szinkronizáció kapcsolata a fonológiai tudatossággal és az olvasással iskolakezdő gyerekeknél

 

Szekeres Ágota, Horváth Endre, ELTE BGGYK Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet: Az IKT alapú szociometria három alkalmazási lehetősége a köznevelésben

 

16:20-16:50

Diszkusszió és zárás

Kérdések, válaszok, összegzés

Meglepetésprogram

Program letölthető word és pdf formátumban.

Bővebb információt a konferencia hivatalos weboldalán találhat.

A szervezők a konferencia ideje alatt feliratozást biztosítanak. 

A RENDEZVÉNY INGYENES, DE REGISZTRÁCIÓKÖTELES, ÍGY KÉRJÜK, HOGY AZ ALÁBBI REGISZTRÁCIÓS FELÜLETEN JELEZZE RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT. 

A regisztráció elküldésével a jelentkező egyidejűleg tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar a rendezvényen a jelentkezőről készülő fotó- és/vagy videófelvételen megjelenő képmását a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2.48. § (1) bekezdése értelmében elkészítheti és felhasználhatja - ideértve a nyilvánosságra hozatalt is. A regisztráció során megadott adatokat kizárólag a tudomány ünnepi konferencia szervezésének céljából használjuk fel és kizárólag a konferencia megtartásának idejéig kezeljük.

Észrevétel, amit fontosnak tart, hogy tudjunk