Témavezetőink

ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Gyógypedagógia Program témavezetői

Név Dr. Bánfalvy Csaba
E-mail cím banfalvy@barczi.elte.hu
Kutatási terület Gyógypedagógiai szociológia
Témakiírások Fogyatékos személyek társadalmi integrációja
     
  Név Dr. Garai Dóra
E-mail cím doragarai@yahoo.com
Kutatási terület  
Témakiírások  
     
  Név Gereben Ferencné dr., Professzor Emeritus
E-mail cím gereben@barczi.elte.hu
Kutatási terület  
Témakiírások  
     
  Név Dr. Gerevich József
E-mail cím gerevichjozsef3@gmail.com
Kutatási terület  
Témakiírások  
     
Név Dr. Győri Miklós
E-mail cím gyorimiklos@elte.hu
Kutatási terület Informatikai alapú asszisztív, edukációs és diagnosztikus eljárások. Az autizmus spektrum pszichológiája és pedagógiája. Atipikus kogníció, nyelv, kommunikáció. Eye-tracking módszertan.
Témakiírások Using info-communication technologies for research, assistive, educational or diagnostic purposes in people with special needs
    Info-kommunikációs technológiák alkalmazása kutatási, támogatási, oktatási vagy diagnosztikus célokra sajátos szükségletekkel élő személyek esetében. 
    Eye-tracking (gaze-tracking) methods in educational research and practice
    Education and psychology of the Autism Spectrum.
     
Név Könczei György
E-mail cím konczei.gyorgy@barczi.elte.hu
Kutatási terület fogyatékosságtudomány-elmélet, fogyatékosságtörténet
Témakiírások Az elnyomás jelensége a fogyatékosságtörténetben
A fogyatékos test
Pozitív és negatív ontológiák a fogyatékosságtudományban
Fogyatékosságtudományi (DS, CDS) elméletek története
A fogyatékosságelutasítás (disablism) mozgásformái a modern társadalomban
     
  Név Dr. Jakab Zoltán
E-mail cím jakab.zoltan@barczi.elte.hu
Kutatási terület kognitív fejlődés: fogalmi fejlődés és beszédészlelés
Témakiírások A beszédészlelés vizsgálata redukált, szintetizált beszédingerek segítségével
    Különböző tudásterületek fogalmainak kombinálása és ennek fejlődése
     
  Név Dr. Kas Bence
E-mail cím kas.bence@barczi.elte.hu
Kutatási terület  
Témakiírások  
     
Név Dr. Kullmann Lajos
E-mail cím kullmann.lajos@barczi.elte.hu
Kutatási terület A funkcióképesség és fogyatékosság, másodlagos egészségi állapotok. Az életminőség értelmezése és felmérése. A fogyatékossággal kapcsolatos attitűdök. Az ellátás minősége.
Témakiírások A funkcióképesség felmérése és jelentősége a rehabilitációban. 
    Életminőség felmérése és jelentősége a rehabilitációban.
     
Név Dr. Lajos Péter
E-mail cím lajos.peter@kre.hu
Kutatási terület A dadogás. A dadogás pszichodinamikus értelmezése. A dadogás mint a nyelvi képességek funkciójának zavara.
Témakiírások Kutatások a logopédia területén, különös tekintettel a határtudományok (a pedagógia, a pszichológia és a nyelvészet) által kínált lehetőségekre
     
Név Dr. Márkus Eszter
E-mail cím markus.eszter@barczi.elte.hu
Kutatási terület gyógypedagógia, szomatopedagógia, pedagógusképzés, gyógypedagógus-képzés, sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók, mozgáskorlátozott személyek, súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek, fejlesztő nevelés-oktatás, magas támogatási szükséglettel élő személyek, integráció és inklúzió ellátórendszerek a fogyatékos személyek szolgálatában
Témakiírások  
     
Név Dr. Marton Klára
E-mail cím klara.marton@barczi.elte.hu
Kutatási terület Kognitív funkciók és nyelvi feldolgozás kapcsolata és hatása a társadalmi beilleszkedésre különböző fogyatékos és kétnyelvű populációkban
Témakiírások Children from migrant families in the school: language difference versus disorder
    Cognition and language in children with neurodevelopmental disorders
    Bilingualism and cognition
    Kognitív funkciók és nyelvi feldolgozás kapcsolata tipikus és atipikus fejlődés esetén: fejlődési zavart mutató és kétnyelvű gyermekek és felnőttek csoportjaiban.
     

 

Név Dr. Papp Gabriella
E-mail cím papp.gabriella@barczi.elte.hu
Kutatási terület Együttnevelés, fogyatékos személyek munkaerőpiaci lehetősége, tanulásban akadályozott tanulók kommunikációs képessége
Témakiírások Együttnevelés. 
    Kórházpedagógia
     
Név Dr. Perlusz Andrea
E-mail cím perlusz.andrea@barczi.elte.hu
Kutatási terület Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált/inkluzív nevelés - oktatása, a befogadó közösségek attitűdjei, pszichoszociális fogyatékosság, hallássérült személyek 
Témakiírások  
     
  Név Szabó Ákosné Dr.
E-mail cím timarkati@barczi.elte.hu
Kutatási terület A tanulásban akadályozottság szociális dimenziói, a fogyatékos személyek iskolai és társadalmi integrációja, a fogyatékos emberek szexuális szocializációja
Témakiírások A tanulási akadályozottság szociális dimenziói; A fogyatékosság/akadályozottság szociális meghatározottsága
     
Név Dr. Stefanik Krisztina
E-mail cím stefanik.krisztina@barczi.elte.hu
Kutatási terület Az autizmus spektrum pszichológiai és pszicho-edukációs jellemzői, ezek gyakorlati implikációi. Evidencia-alapú oktatás, támogatás és terápia speciális szükségletű személyek számára.
Témakiírások  
     
Név Dr. Szekeres Ágota
E-mail cím szekeres.agota@barczi.elte.hu
Kutatási terület Enyhén értelmi fogyatékos tanulók közösségekben, szociometria, együttnevelés, kéttanáros-modell, társas kapcsolatok alakulása.
Témakiírások Online szociometria alkalmazása különböző közösségekben 
    Az együttnevelést segítő tényezők rendszerének feltárása
     
Név Dr. Zászkaliczky Péter
E-mail cím zaszkaliczky.peter@barczi.elte.hu
Kutatási terület A gyógypedagógia tudományelméleti és -rendszertani, antropológiai és etikai kérdései, társadalmi rehabilitáció és inklúzió
Témakiírások A gyógypedagógia antropológiai és etikai kérdései, társadalmi rehabilitáció és inklúzió