Szakdolgozat-készítési útmutató

Szakdolgozat-készítési útmutató

ÚTMUTATÓ

a szakdolgozat készítéséhez

Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzata (II. kötet Hallgatói Követelményrendszer) rendelkezik a szakdolgozat (más néven: diplomamunka) készítéséről. A Tudományos Tanács által jóváhagyott Útmutató a szakdolgozat tartalmi, formai és egyéb követelményeket, valamint az értékelés szempontjait tartalmazza. Az Útmutató előírásait a Karon készített valamennyi szakdolgozat esetében alkalmazni kell.

A szakdolgozat az adott szaknak, ill. szakiránynak megfelelő gyógypedagógiai témakörben elkészített olyan írásbeli munka, amely tanúsítja, hogy a hallgató tanulmányaira támaszkodva, ill. a vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom, és gyakorlati vagy empirikus vizsgálati tapasztalatai feldolgozásával önállóan képes a tanult ismeretanyag alkotó alkalmazására. A hallgatót a szakdolgozat elkészítésében egy vagy több témavezető segítheti.

Cím
Szakdolgozati útmutató (BA/MA) - 2021-22/1. félévtől szakdolgozati témaválasztók részére
Szakdolgozati útmutató (BA) - 2021-22/1. félév előtt szakdolgozati témaválasztók részére
Szakdolgozati útmutató (MA) - 2021-22/1. félév előtt szakdolgozati témaválasztók részére