9. Fogyatékosságtudományi Konferencia

9. Fogyatékosságtudományi Konferencia
11/23

2023. november 23. 10:00 - 17:30

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Budapest, Ecseri út 3.)

11/23

2023. november 23. 10:00 - 17:30

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Budapest, Ecseri út 3.)


Kilencedik alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Fogyatékosságtudományi Konferencia – A „mi” határtalan tágassága: Kapcsolatok és szövetségek az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, a Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet, a Fogyatékosságtudományi Doktori Műhely, a Disability Studies and Social Innovation Lab és a Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre együttműködésében.

A konferencia jelenléti formában kerül megrendezésre. A program plenáris részét ZOOM felületen közvetítjük. A konferencián való részvétel regisztráció köteles, ahogyan az online elérés is.

A konferencia honlapja: https://dsconfhun.elte.hu/2023/

PROGRAM

Levezető elnökök:  Rékasi Nikolett, Drs (ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola) – Oravecz Lizanka (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Autizmus Mentor) 

Megnyitó 

10:00-10:15 Levezető elnökök bevezetője 

10:15-10:25 Papp Gabriella, PhD, habil (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar): Dékáni megnyitó  

10:25-10:30 Sándor Anikó, PhD (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar): Intézetigazgatói megnyitó 

10:30-10:40 Steven Allen (Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre): Vezetői megnyitó


 Vitaindító előadás

10:40-10:50 Levezető elnöki keretezés 

10:50-11:40 Könczei György, PhD, DSc (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar) – Hernádi Ilona, PhD (független kutató)  

11:40-11:45 Levezető elnöki keretezés 


11:45-12:15 Kávészünet  


Levezető elnökök:  Zagyi Emese, Drs (ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola), Gallai István (Ébredések Alapítvány, Hanghalló csoport) 

Kerekasztal-beszélgetés

12:15-12.20 Levezető elnöki keretezés  

12:20-13:50 Kerekasztal-beszélgetés Gombos Gáborról 

Moderátor: dr. Gurbai Sándor, PhD (Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre) 

Résztvevők: Prof. emerita Amita Dhanda (Centre for Disability Studies at the National Academy of Legal Studies and Research, Hyderabad, igazgató), PhD; Prof. Bhargavi V Davar, PhD (Transforming Communities for Inclusion, ügyvezető igazgató); Könczei György, PhD, DSc (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)  

13:50-14:00 Levezető elnöki keretezés  


14:00-15:30 Ebédszünet, networking 


PÁRHUZAMOS SZEKCIÓK

15:30-17:30 Párhuzamos szekciók (magyar nyelven)

1. Részvételi és művészetalapú oktatás, kutatás, fejlesztés (C/107)
Szekcióelnökök: Novák Géza Máté, PhD (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar), Perlusz Andrea, PhD, habil (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)

Kiss Virág, PhD (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar): Részvételi – inkluzív, közösségi, személyközpontú – művészetalapú módszerek. Jó gyakorlatok és saját kurzusaim tapasztalatai

Novák Géza Máté, PhD (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar) – Horváth Zsuzsanna, PhD (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar): Bevonódás, önreflexió, én-hatékonyság.  Művészetalapú gyakorlat és kutatás a részvételiség aspektusából

Loványi Eszter, PhD (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület): „Segítőkutya vagy segítőrobot” típusú dilemmák feloldása. Fogyatékossággal élő gazdák szerepe egy multidiszciplináris részvételi fejlesztésben

Perlusz Andrea PhD, habil (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar) – Dukic Monika, Drs (ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola): A fogyatékossággal élő személyek elfogadását és munkaerőpiaci elhelyezkedését támogató participatív szemléletformáló program kidolgozásának és piaci környezetben történő alkalmazásának tapasztalatai a kutatási eredmények tükrében


2. Participatív innovációk a felsőoktatásban és a szolgáltatásokban (A/18)
Szekcióelnökök: Hernádi Ilona (független kutató), PhD, Csángó Dániel (Freekey), Sándor Anikó, PhD (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)

Ványa Anna (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar): Szexualitás, erőszak, anyaság. A fogyatékossággal élő nők sajátos tapasztalatai egy narratív irodalmi áttekintés tükrében

Némethy Fruzsina Enikő, Drs (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar – ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola): Áttekintés az autizmussal élő tanulók autonómiájának infokommunikációs technológiákkal történő támogatásáról

Kiss Virág Anna (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar) – Tóth Miklós Bálint, PhD (Mathias Corvinus Collegium): A megismerés ösvényein – Egy participatív kutatás módszertani tapasztalatainak összegzése

Zagyi Emese, Drs (ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola – ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar): A szándék is fontos, de a megvalósításban ölt testet — Beszámoló egy participatív módon tervezett doktori kutatás kezdetéről 

Sándor Anikó, PhD (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar): Együtt fejlesztünk! Participatív innovációs folyamatok módszertani elemzése a felsőoktatásban 


3. Helyünk a világban— Fogyatékos/ság narratívák szerepekről és szerepvállalásról térben, időben (A/19)
Szekcióelnökök: Hoffmann Mária Rita, PhD (ELTE SEAS-DEAL, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Miskolci Egyetem), Flamich Mária Magdolna, PhD (Vakok Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Készségfejlesztő Iskolája, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Miskolci Egyetem)

Szende Katalin, PhD (Közép-európai Egyetem/ Central European University, Department of Medieval Studies): A fogyatékosság diskurzusai és mindennapi megélése a középkori Európában 

Rékasi Nikolett, Drs (ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola): Látássérült nők élettörténetei fogyatékosságtudományi aspektusból – Anyaság és egyéb női szerepek 

Gács Anna, PhD (BME, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): Autopatográfiák, fogyatékosság és a betegség univerzális fogalma 

Gyimesi Anna, Drs (MOME DLA): Affrikáta 

Hoffmann Mária Rita, PhD (ELTE SEAS-DEAL, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Miskolci Egyetem): Paradigmák, fogalmak és életutak kereszteződesei fogyatékos emberek ön/életírásaiban 

Flamich Mária Magdolna, PhD (Vakok Szakiskolája, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Miskolci Egyetem): Tárgyból alany — A társadalmi szerepek változásai saját élmények kontextusában 


4. Gombos Gábor szellemi öröksége – feladat a jövő nemzedéknek (A/10)
Szekcióvezetők: Földesi Erzsébet (érdekvédő), Vályi Réka, PhD (kutató)

Bacsák Dániel, Drs (ELTE Társadalomtudomány Kar): Stigmatizáció és strukturális diszkrimináció a mentális egészség területén, avagy a deinstitucionalizáció „magyar útja” 

Dr. Juhász Péter, Drs (SE Szociális Vezetőképző Tudásközpont): Gombos Gábor jogvédelmi öröksége

Dr. Borza Beáta, Drs (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala): Méltóképpen másképp – volt egyszer egy projekt

Gyöngyösi Katalin, Drs (ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola) – Erdőhegyi Márta (ELTE TÁTK): Mentális problémák és hajléktalanság Magyarországon

Dr. Budai István (Balassagyarmati Fegyház és Börtön): „Mi és Ők. Én és Te!” –  Észszerűen a börtönben? 


5. Fogyatékossággal élő emberek a társadalmi folyamatok erőtereiben: táguló lehetőségek vagy bezáródó perspektíva? (A/51)
Szekcióelnökök: Kozma Ágnes (TÁRKI Társadalomkutatási Intézet), PhD, Svastics Carmen, Drs (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)

Kozma Ágnes, PhD (TÁRKI Társadalomkutatási Intézet): Hogyan változott a fogyatékos emberek helyzete az elmúlt 25 évben: fejlődés vagy csak annak illúziója? Vitaindító

Petri Gábor, PhD (TÁRKI Társadalomkutatási Intézet): Amikor az írott jog nem számít – A fogyatékossággal élő emberek életének mindennapi nehézségei életútinterjúk alapján

Bernát Anikó, PhD (TÁRKI Társadalomkutatási Intézet): Lakossági attitűdök a fogyatékos emberekről

Petri Gábor, PhD (Közép-európai Egyetem/ Central European University Demokrácia Intézet) – Hruskó Erika (Önállóan lakni – közösségben élni): Virágozhatnak-e a fogyatékossággal élő emberek jogai egy illiberális államban? Magyarország esete 

Csillag Sára, PhD, habil (BGE Pénzügyi és Számvitel Kar): Fogyatékossággal élő vállalkozók, az épségizmus, és a társadalmi igazságosság (hiánya) 

Svastics Carmen, Drs (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar): A fogyatékossággal élő emberek a 24.hu online médiafelületen 

 

PÁRHUZAMOS ESEMÉNY
Könyvbemutató – A nagykorúak cselekvőképességének korlátozása Magyarországon, egy kutatás eredményeinek összefoglalása  

INFORMÁCIÓ A TOLMÁCSOLÁSI FORMÁKRÓL & AKADÁLYMENTESSÉGRŐL: 

A konferencia plenáris részén, az ebédszünetig a helyszínen biztosítunk magyar jelnyelvi tolmácsolást, feliratozást, és magyar-angol szinkrontolmácsolást. A Zoom-felületen nemzetközi jelnyelvi tolmácsolás és angol nyelvű feliratozás is elérhető. A konferencia helyszíne akadálymentes. 

KÖSZÖNET & KÉRDÉSEK: 

Kérdések esetén forduljon bizalommal a szervezőkhöz a dsconfhun@barczi.elte.hu email címen vagy a https://dsconfhun.elte.hu/2023/ oldal Kapcsolat menüpontjában. A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják. A konferencia az ELTE Egyetemi Kiválósági Alap, az ELTE Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda és a Validity Alapítvány támogatásával valósul meg.  

Forrás: https://dsconfhun.elte.hu/2023/