Határon túli együttműködés

2021.04.06.
Határon túli együttműködés
A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány (GYFA) és az ELTE BGGYK 'A hazai és határon túli pályakezdő, kiemelkedően tehetséges fiatalok példaértékű innovációinak támogatása (NTP-PKTF-20)' című pályázat keretében kívánja összehangolni a különböző műhelyeiben zajló kutatói-fejlesztői, tehetséggondozói és innovációs munkát.

A program célja a fiatal tehetségek pályaorientációjának elősegítése, akadémiai előrehaladásuknak és a pályán maradásukhoz való motiváció biztosítása is. Kiemelkedő jelentőséggel bír a mentorok és a tehetségek közötti kapcsolatok erősítése, illetve az informálisan jelen lévő peer támogatásnak a bátorítása a TDK munkában résztvevő hallgatók, doktoranduszok vagy a pályakezdő kollégák között. Ennek szintén elengedhetetlen szegmense az inkluzív felsőoktatás eszméje és a speciális szükségletű hallgatók egyenlő esélyű hozzáférése. 

A pályázat keretében különös hangsúlyt fektetünk a hazai és a határon túli szereplők közötti tapasztalatcserére. Alapvető elemnek tartjuk a felsőoktatási intézmények különböző szakmai szereplőivel, a fiatalokkal és a releváns szakmai szervezetek résztvevőivel való közös munkát, a jó gyakorlatok megosztását, illetve a szakmai együttműködések kialakításának támogatását. Ennek érdekében 2021. 03. 22-én előzetes online egyeztetésre került sor egy Nemzetközi Workshop megvalósításáról a GYFA és az ELTE BGGYK vezetésével, Dr. Aáry-Tamás Lajos oktatási jogok biztosával, a pályázati programelem előkészítésében résztvevő szereplőkkel és több határon túli egyetemmel közösen.

Hosszútávú célunk a szakmai együttműködések fenntartása és egy határokon átívelő szakmai közösség kiépítésének létrehozása.

A Nemzetközi Workshop tervezett ideje 2021. április 23.