Változás - Pedagógiai szakszolgálati tevékenység gyakorlatáról jogorvoslati ügyekben kiemelt figyelemmel a felnőtt személyek vizsgálatára

2020.03.04.
Változás - Pedagógiai szakszolgálati tevékenység gyakorlatáról jogorvoslati ügyekben kiemelt figyelemmel a felnőtt személyek vizsgálatára

Tisztelt Jelentkezőink!

A Kormány 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről továbbá az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. március 13-i közleményére, kiemelten a IX. pontra tekintettel az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

2020. március 25. 10:00-15:00 óra között meghirdetett Pedagógiai szakszolgálati tevékenység gyakorlatáról jogorvoslati ügyekben kiemelt figyelemmel a felnőtt személyek vizsgálatára c. tanúsítványt nyújtó nem akkreditált pedagógus továbbképzés a fenti időpontban ELMARAD!

További tájékoztatásig a tervezett új időpont: 2020. május 19. kedd. 10:00-15:00
Helyszín: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest 1097, Ecseri út.3.
II. em. A/202-es terem

Kérjük, kísérjék figyelemmel honlapunkat, a továbbképzést érintő információkat itt fogjuk közzé tenni!

További esetlegesen felmerülő kérdéseikkel kérjük, hogy kizárólag a gytk@barczi.elte.hu e-mail címen szíveskedjenek keresni bennünket.

Megértésüket köszönjük!

Tisztelettel: a Szervezők


Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központja tanúsítványt nyútjó, nem akkreditált pedagógus-továbbépzést hirdet.

A pedagógiai szakszolgálati intézmények szakértői bizottsági tevékenységét érintő aktuális jogszabályváltozások miatt az állapotmegismerési folyamatok tartalmukban, folyamatszabályozásukban változnak. A képzés két tematikus egysége a gyermekek/tanulók vizsgálataival kapcsolatos jogorvoslati folyamatok kérdésében, valamint a járási/megyei szakszolgálatok látóterébe kerülő, köznevelési intézményben tanuló felnőttkorú személyek vizsgálatának gyakorlati kérdéseit érintően nyújt információt. Az eddigi gyakorlathoz képest a korábbi másodfokú szakértőként eljáró ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat a többi pedagógiai szakszolgálat mellett indokolt esetben, kizárólag bonyolult diagnosztikai kérdésekre irányulóan végez a továbbiakban szakértést. A képzési tartalomban az aktuális jogszabályi környezet bemutatásán túl olyan diagnosztikus kérdésekről lesz szó, melyek az ELTE GYOPSZ ígéretes gyakorlatai nyomán adnak támpontot a tartalmukban vagy folyamatukban új feladatok ellátásához, támogatva a széles körű team-munkát és a vitás esetek sikeres kezelését.

A továbbképzés témakörei:

1. Jogszabályi változások és ezek hatása az állapotmegismerési gyakorlatra
2. A szakértői bizottságok változó feladatainak bemutatása a megváltozott hatósági folyamatokban
3. A szakértői bizottsági tevékenység és szakértői tevékenység tartalmi különbségei
4. A gyermekek/ tanulók vizsgálatának egységes szempontrendszere; terminológia, diagnosztikai alapkritériumok az egyes funkcióterületek felmérésénél, vitás esetek dokumentációja
5. Felnőttkorú személyek (tág életkori spektrumon) vizsgálati kérésének és állapotmegismerési folyamatának specifikumai
6. A vitás / jogorvoslati esetek eddigi tapasztalatai (gyakori fellebbezési tartalmak)
7.  A széles körű team-munka és kommunikáció a jogorvoslati folyamatokban (szakértői bizottsági teamen belül és azon kívül)
8. Mediációs szemléletű esetkezelés
9. Ígéretes gyakorlatok esetmatricákkal

Előadók:

Dr. Mlinkó Renáta igazgató; Marosiné Pásztor Éva igazgatóhelyettes; Földesi-Borhi Noémi gyógypedagógus, pszichológia tanár, pszichológus, mediátor; Lőrincz Borbála okleveles gyógypedagógus; Osztián Doris szakvizsgázott gyógypedagógus; Streli Orsolya gyógypedagógus, klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus (Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat)

Dr. Kiss László szakszolgálati referens (Emberi Erőforrások Minisztériuma)

A képzés időpontja: 2020. március 25., szerda 10:00-15:00-ig
Helyszín: ELTE BGGYK Szondi terem, Budapest, Damjanich u. 41-43. C/5. em.

A továbbképzés regisztráció köteles. Regisztrációs díj: 3000 Ft/fő
A regisztrációs díj befizetése átutalással lehetséges az alábbi adatok szerint:

  • címzett: Eötvös Loránd Tudományegyetem

  • bankszámlaszám: 10032000-01426201-00000000

  • Az utaláskor a közleményben feltüntetendő adatok: KN1745/09, R940535000, GYOPSZ 1, jelentkező neve

Kérjük, a közlemény pontos kitöltését, a sorrend betartását! A hibás adatok feltöltéséért nem felelünk, a regisztrációs díj összegét az ELTE-nek nem áll módjában visszautalni.

Jelentkezés és regisztrációs díj befizetésének határideje: 2020. március 17.


A jelentkezés akkor érvényes, ha a regisztrációs díj befizetésre került, és a résztvevő regisztrálta magát, erről e-mailben visszajelzést kapott.
A regisztrációs díj befizetésének tényét a Tanúsítvány kiállításával tudjuk igazolni. Számlát nem áll módunkban kiállítani.

A regisztráció során megadott adatokat a GDPR szabályozásra tekintettel kizárólag a rendezvény lebonyolításáig és az arról szóló tanúsítvány kiállításáig kezeljük. Adatainak ilyen célú kezeléséhez a Regisztrációval hozzájárul. 

REGISZTRÁCIÓ