Útra fel! 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés a Bárczin

2019.12.19.
Útra fel! 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés a Bárczin
Az ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Továbbképző Központja 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzést hirdet pedagógusok inkluzív szemléletű felkészítésére a sajátos nevelési igényű gyermekek és fogyatékossággal élő fiatalok életútjának, pályaorientációjának és jövőtervezésének támogatására. 

A továbbképzés célja:

A továbbképzés komplex célja, hogy a pedagógusok

 • ismerjék meg a sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok és fogyatékossággal élő felnőttek élethosszig tartó tanulásának és munkaerő-piaci beilleszkedésének inkluzív szemléletű segítését,
 • sajátítsák el a megfelelő életutat támogató pályaorientációs és jövőtervezési módszertani tudás egyes alapvető elemeit
 • ismerjék meg a hazai, valamint nemzetközi ígéretes gyakorlatokat
 • váljanak képessé a szakember-hálózat és az intézményekben elérhető önismereti, pályaismereti és munkaerő-piaci ismereteket generáló szolgáltatási repertoár minőségi fejlesztésére,
 • legyenek képesek a pedagógusok szemléletének, attitűdjének formálására a sajátos nevelési igényű gyermekek és fogyatékossággal élő fiatalok életútjának támogatását fókuszba helyezve
 • ismerjék meg a jövőtervezés támogatására irányuló korai gyermekkortól tudatosan építkező módszertanokat.

 A továbbképzést azoknak a szakembereknek ajánljuk, akik a köznevelés rendszerében vagy azon kívül, a legkülönbözőbb intézményi és szolgáltatási keretek között részt vesznek sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok és fogyatékos felnőttek egész életutat támogató pályaorientációjának és jövőjének megtervezésében, a folyamat megvalósításában és nyomon követésében elsősorban pedagógiai / tanári / pszichológusi munkakörben vagy végzettséggel.

A képzés során a résztvevők megismerkednek a fogyatékosságtudomány alapvetéseivel, legfontosabb eredményeivel és gyakorlati módszereivel, melyek az egész életutat támogató pályaorientációt keretezik elméleti és gyakorlati szempontok mentén. Ezek közül az inkluzív megközelítés elsajátítása a leghangsúlyosabb.

A képzés megfelelő létszámú jelentkező esetén indul.

Képzés időpontja: erre a képzésre jelenleg nincs meghirdetett időpont

Képzés díja: 85.000 Ft

Jelentkezési / regisztrációs határidő: --

A jelentkezéshez csatolandó

 • egyetemi és/vagy főiskolai szintű óvodapedagógus vagy tanító vagy tanár vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus vagy fejlesztőpedagógus vagy pszichológus vagy konduktor végzettséget igazoló oklevél másolata
 • igazoló a képzési díj banki átutalásáról

A jelentkezési lapot és annak mellékleteit elektronikus formában a tovabbkepzo@barczi.elte.hu alábbi címre kell megküldeni, vagy postai úton ill. személyesen is benyújtható az alábbi címen:

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Tanulmányi Hivatala 1097 Budapest, Ecseri út 3.

Fontos tudnivalók a jelentkezéshez

 • Jelentkezni a jelentkezési határidőig vagy a keretlétszám eléréséig lehet.
 • Amennyiben a keretlétszám a jelentkezési határidő lejárta előtt betelik, a jelentkezést lezárjuk. Ez a kari honlapon közzétételre kerül, ezért kérjük, jelentkezése megküldése előtt tájékozódjon.
 • A jelentkezést akkor tekintjük befogadottnak, ha akár elektronikusan, akár postai úton valamennyi szükséges melléklettel beérkezett.

A képzési díj befizetése átutalással lehetséges az alábbi adatok szerint:

 • címzett: Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • bankszámlaszám: 10032000-01426201-00000000
 • Az utaláskor a közleményben feltüntetendő adatok: KN1745/09, R940535000, jelentkező neve

Jelentkezési lap