Új dékán a Bárczin

2019.08.01.
Új dékán a Bárczin
Papp Gabriella habilitált főiskolai tanár, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar korábbi dékánhelyettese július 12-én vette át kinevezését Borhy Lászlótól, az ELTE rektorától.

Augusztus 1-től Papp Gabriella lett az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar dékánja, akinek megbízatása 2024. július 31-ig szól.

Papp Gabriella a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán diplomázott oligofrénpedagógia-tiflopedagógiai szakon. Pályakezdő pedagógusként állami gondozott, enyhén értelmi fogyatékosnak minősített tanulókkal foglalkozott a fővárosban. 1986 óta az ELTE egyetemi oktatója. PhD-fokozatát 2002-ben szerezte meg neveléstudományokból, 2013-ban habilitált. Az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola témavezetője, kidolgozója volt az ELTE gyógypedagógus-képzési tanterveinek alap- és mesterszinten, valamint a doktori iskolában. Kutatási területe a fogyatékos gyermekek együttnevelése és a tanulásban akadályozott diákok képességfejlesztése. Dékáni kinevezése előtt a Kar gyakorlati és képzésfejlesztési ügyekért felelős dékánhelyetteseként dolgozott.

Forrás: elte.hu