Szóbeli bántalmazás – A nyelvi agresszió leleplezése

2021.10.06.
Szóbeli bántalmazás – A nyelvi agresszió leleplezése
A képzés a nehezen felismerhető verbális agresszió témáját járja körül, s választ ad arra, hogy hogyan tudjuk mindezt beazonosítani. A nyelvi agresszió vizsgálatára a továbbképzés keretében az alábbi színtereken kerül sor: családon belül, párkapcsolaton belül, munkahelyen, pedagógusok és diákok között.

A továbbképzés anyaga a verbális agresszió korábban alkalmazott tudományos kategorizációjánál jóval bővebb, 47 kategóriát tartalmazó rendszerbe ágyazódik, dolgozik, amelybe olyan típusú szóbeli agresszív megnyilvánulások is bekerültek, melyeket különös nehézségekbe ütközik leleplezni vagy nem szokás leleplezni. A diákok verbálisan vagy fizikailag is bántalmazó magatartásának hátterében olyan szocializációs folyamat és színtér állhat, amelyben a fájdalmat okozó kommunikáció természetes és/vagy megengedhető. A bántalmazó kommunikációs kontextusok azonosítása, megnevezése ezért egyszerre segíti a nevelési feladatok ellátására való felkészülést, a szakmai fejlődést és a kapcsolati sérülések megelőzését, továbbá az áldozattá válást okozó bántalmazó kommunikáció prevenciójára alkalmas attitűd kialakítását. A pedagógusok és a diákok közti kommunikáció is újraértelmezendő ezen attitűd mentén.

A képzés ajánlott pedagógusok és nem pedagógusok számára, mivel a fájdalmat okozó kommunikációval az élet minden területén valamennyien találkozunk. A képzés interaktív és gyakorlati megközelítésű: a képzésen részt vevők szóbeli bántalmazással kapcsolatos (saját) élményeinek felismerésében és kezelésében is segítséget nyújt.

A képzés további témakörei:

A verbális agresszió minden esetben szándékos/tudatos, avagy lehet-e nem szándékos? Szubjektív-e annak eldöntése, hogy egy megnyilatkozás verbális agressziónak minősül-e, avagy nem? Eldönthetőek-e ezek a kérdések pusztán a nyelvi viselkedés megvizsgálásával? Milyen nyelvi kísérőjelenségei vannak a bántalmazás folyamatának, s ezek hogyan segítenek bennünket annak leleplezésében? Milyen nyelvi jelenségek okozzák a szekunder sérüléseket? Okozhatjuk-e ezeket magunknak?
A képzés tematikájáról bővebben itt olvashatnak.

Előadó: Dr. Borbás Gabriella Dóra egyetemi adjunktus, ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék (szakmai önéletrajz)
A továbbképzés időpontja: 2021. november 27. szombat 9:00-15:50

A továbbképzés módja: Online, MS TEAMS felületen

Továbbképzésre jelentkezők száma: a továbbképzés minimum 20 fő esetén indul!

Regisztrációs díj és egyben a tanfolyam ára: 10 000 Ft/fő

Jelentkezési határidő: 2021. november 15.

A továbbképzés regisztráció ill. jelentkezés köteles. A csatolt jelentkezési lapot kitöltve november 15-ig a pappne.locskai.szilvia@barczi.elte.hu címre kérjük megküldeni.

A jelentkezőket 2021. november 17-ig értesítjük a képzés indulásáról. Addig kérjük a képzési díjat ne fizessék be!

A képzés indulása esetén a díj befizetésének határideje november 22.

A képzési díj befizetése átutalással lehetséges az alábbi adatok szerint:

  • címzett: Eötvös Loránd Tudományegyetem
  • bankszámlaszám: 10032000-01426201-00000000

Az utaláskor a közleményben feltüntetendő adatok: KN1745/09, R940535000, SZB, jelentkező neve!

Kérjük, a közlemény pontos kitöltését, a sorrend betartását! A hibás adatok feltöltéséért nem vállalunk felelősséget, a képzési díj összegét az előzőleg jelzett esetben az ELTE-nek nem áll módjában visszautalni.

A képzési részvételi díj befizetéséről szóló igazolást elektronikus formában 2021. november 23-ig a pappne.locskai.szilvia@barczi.elte.hu címre kérjük PDF vagy JPEG formátumban megküldeni!

A jelentkezés akkor érvényes, ha a részvételi díj befizetésre került, és a jelentkező az erről szóló igazolást a megadott e-mail címre megküldte és erről e-mailben visszajelzést kapott. A díj befizetésének tényét a Tanúsítvány kiállításával tudjuk igazolni. Számlát nem áll módunkban kiállítani.

Jelentkezési lap

A pedagógus-továbbképzésről,
a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet értelmében a
hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri.