Személyiségfejlesztés komplex zeneterápiával (120 óra)

Személyiségfejlesztés komplex zeneterápiával (120 óra)

A továbbképzés azon szakemberek felkészítését tűzi ki célul, akik saját élményen alapuló, zeneterápiás eszközökkel történő önismeretre, személyiségfejlesztésre vállalkoznak azért, hogy munkájukat hatékonyabban, empatikusabban tudják ellátni. Ebből a célból a résztvevők megismerik az emberi hang/hangadás pszichés hatásait, a zenei eszközöket használó kreatív nonverbális kommunikációt, a zene képzőművészeti eszközökkel való (ön)kifejezését, vizuális megjelenítését, a hang és mozgás kapcsolatát, valamint ismereteket és tapasztalatokat szereznek a rendszerelméletű családterápia elemeiről, a családon belüli alrendszerek működéséről, különös tekintettel a gyermeki szerepekre. Mindezt a zene eszközeivel sajátítják el a csoportdinamika tükrében. A pedagógus-továbbképzés sikeres elvégzése után a résztvevők tanúsítványt kapnak. A képzés sikeres befejezése az egyik feltétele a „Zeneterapeuta módszer-specifikus” szakirányú továbbképzésre történő jelentkezésnek. A nem pedagógusvégzettségű, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező szakemberek számára a tanfolyam Zene-élmény-terápia címmel azonos időpontban és tematikával valósul meg, a résztvevők a tanfolyam elvégzéséről igazolást kapnak. 


Részvételi díj: 120 000 Ft

Részletes képzési tájékoztató

Jelentkezés


A képzés tervezett időpontja: 2021. szeptember-november

8 hétvégén át, péntek délutáni és szombat egész napos képzés keretében.  A személyes jelenléttel indítandó képzést a járványhelyzet további alakulásának függvényében későbbi időpontra is halaszthatjuk Kérjük figyeljék a honlapot.

Jelentkezési határidő: február 22-én lezárult, (a létszám elérte a max. képzési keretszámot)


Minőségbiztosítási összefoglaló 2014

Minőségbiztosítási összefoglaló 2015

Minőségbiztosítási összefoglaló 2016

Minőségbiztosítási összefoglaló 2017

Minőségbiztosítási összefoglaló 2018


A pedagógus-továbbképzés keretében szerzett ismeretek beszámítása a gyógypedagógus-szakvizsgába