„Spiritualitás és fogyatékosságprincípiumok a teória és praxis szintjén”

„Spiritualitás és fogyatékosságprincípiumok  a teória és praxis szintjén”
04/20

2021. április 20. 09:15 - 14:50

Online platform

04/20

2021. április 20. 09:15 - 14:50

Online platform


 

 

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézete a Máltai Tanulmányok folyóirattal, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tudományos lapjának szerkesztőségével együttműködésben

 

2021. április 20-án konferenciát rendez

 

„Spiritualitás és fogyatékosságprincípiumok
a teória és praxis szintjén” címmel

 

 

A konferencia olyan területre vezeti el a leendő résztvevőket, melynek jóllehet nemzetközi irodalmi kontextusa mára jelentős és jelenleg reneszánszát éli, ugyanakkor alig van jelen a hazai tudományos diskurzusban. A konferencia interdiszciplináris megközelítésű: több tudományterület, a gyógypedagógia, a szociológia, a teológia, a vallástudomány, a jogtudomány területéről von be előadókat, másrészt transzdiszciplináris is, így az egyes tudományterületek kutatói és a fogyatékossággal élő emberekkel foglalkozó szakemberek tevékenységével ismerteti meg a hallgatóságot.

A konferencia követi a Máltai Tanulmányok e témában megjelenő 2021. I. negyedéves számának tartalmát, amely egyúttal konferenciakötete is az eseménynek.

A konferenciát a jelenlegi, koronavírus okozta járványügyi elővigyázatosságokkal összehangban online platformon szervezzük. Kérjük, hogy részvételi szándékukat 2021. április 17-éig jelezzék a Máltai Tanulmányok szerkesztőségének e-mail-címére: maltaitanulmanyok@maltai.hu. A jelentkezők számára elküldjük a konferencián történő részvételhez szükséges linket.

A konferencia saját online platformon keresztül zajlik, amihez a rövid használati útmutatót később adjuk közre.

 

 

A konferencia tervezett programja

9:15

Regisztráció, belépés a konferencia online terébe

9:30–9:35

Köszöntő

Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke

9:35–10:00

Nyitóelőadás: A spiritualitás szerepe a segítőszakmák megújításában

Zsolnai László PhD, DSc, egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságetikai Központjának igazgatója

10:00–10:25

Az egyéni spiritualitástól a világot újrateremteni képes spiritualitásig – A mikroszint és a mezoszint elhatárolása és a fogyatékosság kontextusa

Könczei György PhD, DSc, egyetemi tanár, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézete igazgatója

10:25–10:45

Spiritualitás a fogyatékos személyek segítésében

Birinyi Márk PhD, egyetemi tanársegéd, tanszékvezető, Károli Gáspár Református Egyetem Szociális és Egészségtudományi Kar

10:45–11:05

Ferences lelkülettel a fogyatékossággal élőkért

Dobszay Márton Benedek OFM, PhD

 

11:05–11:20 Szünet

 

11:20–11:40

Kiválasztott vagy megbélyegzett? – Tanítások a fogyatékosságról:
a zsidóság, a kereszténység és az iszlám szent könyvei szerint

Berzsenyi Emese PhD, vallástörténész

11:40–12:00

Gondolatok a „fogyatékosságról” a buddhista filozófia és gyakorlat tükrében

Földiné Irtl Melinda PhD, Tan Kapuja Buddhista Főiskola

 

12:00–12:20

Feldhoffer Magdolna: egy megszentelt élet az értelmileg akadályozott gyermekekért

Pechan Eszter, ELTE-PPK, Neveléstudományi Doktori Iskola, Gyógypedagógiai Program

12:20–12:40

Találkozások – Jézus és az ember személyes kapcsolata az evangéliumi gyógyulásokban

Kovács Gábor, ELTE-PPK, Neveléstudományi Doktori Iskola, Gyógypedagógiai Program

12:40–13:00 Könczei György PhD, DSc: A délelőtt előadásainak összegzése, kérdések

 

13:00–13:30 Szünet

 

13:30–13:50

Fogyatékossággal élő fiatalok kerámiaműhelye és közösségi foglalkoztatása Hagyó József atya lelki vezetésével a Kemence Varázsa Alapítványnál,
majd a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál

Jáger Júlia, a Pátyi Kerámiaműhely vezetője, Magyar Máltai Szeretetszolgálat

13:50–14:10

Szent idő az értelmileg akadályozott emberek között.
Spiritualitás és lelkigondozás

Gregersen Labossa György vezető lelkész, Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat vezető diakónia, a Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Bizottságának elnöke               

14:10–14:30

Reflexiók: Kérdések-válaszok

 

14:30–14:50

Záró gondolatok

Solymári Dániel, a Máltai Tanulmányok főszerkesztője