Speciális szükségletű hallgatók tanulmányainak támogatása

Speciális szükségletű hallgatók tanulmányainak támogatása
Az ELTE BGGYK-n a fogyatékossággal élő és tartósan beteg hallgatókat a Speciális Szükségletű Hallgatók Segítő Testülete (SHST) támogatja, amelynek társ-elnökei a kari fogyatékosügyi koordinátorok. A testület tagjai a különböző gyógypedagógiai szakterületek oktatói képviselői, a BGGYK HÖK esélyegyenlőségi bizottságának elnöke és az érintett hallgatók képviselője.

 

Fogyatékosügyi koordinátorok:

dr. Fazekas Ágnes Sarolta

Cím: 1097 Budapest, Ecseri u. 3. (A épület 23. szoba)
Fogadóóra: hétfő 13.00-15.00 illetve e-mailen történő  egyeztetés alapján
E-mail: karikoordinator@barczi.elte.hu

Kovács Johanna

Cím: 1097 Budapest, Ecseri u. 3. (A épület 41. szoba)
Fogadóóra: csütörtök, 10.00-13.00, illetve emailen történő egyeztetés alapján
E-mail: karikoordinator@barczi.elte.hu

 

Regisztráció

Az új hallgatók tájékoztatására és regisztrációjára a beiratkozáskor kerül sor, ahol az adatlap és a nyilatkozatok kitöltése történik. A regisztrációhoz szükséges a fogyatékosság vagy tartós betegség szakértői véleménnyel történő igazolása. A regisztrációt követően a hallgató igazolást kap arról, hogy a fogyatékossága vagy tartós betegsége miatt tanulmányaihoz milyen segítő szolgáltatásokat igényelt és milyen kedvezményekre jogosult a tantárgyfelvételnél, a tanórákon vagy a vizsgákon.

Akadálymentességi állapot

Az ELTE BGGYK oktatási tevékenysége egy épületben történik (1097 Budapest, Ecseri u. 3.), amely alapvetően akadálymentes, vezető sávokkal, Braille feliratokkal, nagyméretű feliratokkal, piktogramokkal, rámpákkal, liftekkel ellátott, egyedül a tornaterembe való bejutás nem lehetséges kerekesszékkel. Az épületben akadálymentes mosdó az étterem mellett, valamint egyes emeleteken elérhető, kulcsot a portás tud adni hozzá. Az épületben baba-mama szoba is található.

Előnyben részesítés

Az általános törvényi és rendeleti szabályozás mellett a fogyatékossággal élő hallgatók számára biztosítható támogatásokról és kedvezményekről az ELTE Hallgatói Követelményrendszer (HKR), különösen annak XIII. fejezete rendelkezik. A hallgató szükségleteinek megfelelően az előnyben részesítés egyéni sajátosságai a kari fogyatékosügyi koordinátorokkal történő egyeztetés során alakulnak ki. A diplomához szükséges nyelvvizsga alóli mentesség biztosítása a fogyatékossággal élő hallgatók számára sem automatikus, erről méltányossági kérelmet kell benyújtani a kari Tanulmányi Hivatalhoz.

Szolgáltatás

A hallgatók egyetemi részvételét egyéni tanácsadás segíti, emellett önkéntes segítői szolgáltatásokat és fizetett személyi segítő szolgáltatást vehetnek igénybe. A felsoroltakhoz hasonló szolgáltatások a karon kívül, egyetemi szinten az ELTE SHÜTI-ben is elérhetők.

Eszközkölcsönzés

Diktafon, adó-vevő készülék, hangerősítő, videonagyító, fehér bot kölcsönzésére van lehetőség. A Gyógypedagógiai Kar Könyvtárának és Gyógypedagógia- Történeti Gyűjteményének akadálymentes használatát egy könyvtáros segíti, aki a könyvtárban elérhető támogató segédeszközök (olvasótelevízió, szkenner, Braille nyomtató) használatában is támogatást tud nyújtani. A látássérült hallgatók elektronikus tananyagainak koordinálása, szkennelése, átalakítása céljából egy hallgatói segítő is rendelkezésre áll a könyvtár esélyegyenlőségi szobájában. A fogyatékossággal élő hallgatók számára a Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda  biztosítja a többi szolgáltatást.

Szakirodalom

Fogyatékos hallgatók a felsőoktatásban
A felsőoktatásban érvényesülő jogok
Nemzetközi kitekintés
A fogyatékossággal élő hallgatók szakirányválasztásának gyakorlati kérdései a Bárczin (2013)