Ritka betegséggel élő személyek és családjaik életút-koordinátora

2024.07.10.
Ritka betegséggel élő személyek és családjaik életút-koordinátora
Ritka betegséggel élő személyek és családjaik életút-koordinátora címmel szakirányú továbbképzést hirdet az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központ, a Semmelweis Egyetem és a Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége (RIROSZ). A ritka betegségek olyan betegségek, amelyek kétezer emberből kevesebb, mint egyet érintenek, mégis 6-8000 különböző típusú ritka betegséget azonosítottak már a világban. A betegségek közös jellemzői, hogy nagy számban életveszélyes vagy krónikus leépüléssel járhatnak, befolyásolhatják a beteg életminőségét és többségükhöz valamilyen fogyatékosság is társulhat. A ritka betegségek 50-70%-a gyermekeket érint.

A ritka betegséggel/fogyatékossággal élő személyek és családjuk alapvető szükséglete, hogy a számukra biztosított humán szolgáltatások összehangoltak, jól koordináltak legyenek (egészségügyi, szociális, köznevelési, gyermekvédelmi területen stb.).

Az életút-koordinátor feladata, hogy összekapcsolja a családokat a szükséges szolgáltatásokkal. Ők a ritka betegségekkel foglalkozó koordinációs csoportok szakértőiként és kulcsszereplőiként biztosítják a minőségi és hatékony ellátáshoz való hozzáférést. Feladatuk az együttműködés, az értékelés, a tervezés, a tanácsadás, kísérés és az ellátási lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás, amely kielégíti a kliensek és családjaik igényeit azáltal, hogy széles körűen és professzionálisan kommunikál, valamint segíti az erőforráshoz történő hozzáférést. Az esetmenedzsment az érintettek jólétének és autonómiájának elérésének eszközeként szolgál, az érdekképviselet, a kommunikáció, az oktatás, a szolgáltatási erőforrások azonosítása és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése révén.

A képzési idő: 4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120 kredit

Képzés tervezett indulása: 2024. szeptember

Képzés díja: 238.000 Ft/hallgató/félév

Jelentkezési határidő: meghosszabbításra került 2024. augusztus 20-ig!

Motivációs/felvételi beszélgetés időpontja: 2024. augusztus 27. kedd 10 órától 

Képzési tájékoztató, KKK

A felvétel feltételei:

 1. BA /BSc szintű diploma az alábbi képzési területeken, illetve az ezekkel megfeleltethető korábbi szakok beleértendők a felsorolásba:
 • a bölcsészettudomány (pedagógia, pszichológia, közösségszervezés)
 • a pedagógusképzés
 • az orvos- és egészségtudomány
 • a társadalomtudomány (szociális munka, szociálpedagógia, kommunikáció- és médiatudomány)
 • a jogi képzési terület
 • a gazdaságtudomány
 • a művészetközvetítés
 • a hitéleti képzési terület
 1. 2. A fenti képzési területen BA/BSc fokozattal nem rendelkező jelentkező esetén az alábbi osztatlan és/vagy MA/MSc képzési területeken szerzett diplomák vehetők figyelembe:
 • a bölcsészettudomány (mentálhigiénés családtudományi és családterápiás,mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő)
 • a művészet
 • a pedagógusképzés
 • az orvos és egészségtudomány (általános orvos)
 • a társadalomtudomány

A fenti területeken szerzett MA/MSc, illetve osztatlan tanári diploma előnyt jelent. A fentieknek megfeleltethető korábbi szakok értelemszerűen beleértendők a felsorolásba. A jelentkező korábbi szakmai tapasztalata alapján a felsorolásban nem szereplő egyéb, legalább BA/BSc szintű humán oklevél is elfogadható.

A felvétel további feltétele: motivációs beszélgetésen történő részvétel

A motivációs beszélgetés értékelésének szempontrendszere:

A motivációs beszélgetés feladata a jelentkező motivációjának feltárása, valamint annak végiggondolása, hogy a ritka betegséggel élő személyek és családjaik életút-koordinátora szakképzettség hogyan illeszthető a jelentkező szakmai fejlődési folyamatába.

További szempontok: valószínűsíthető érzelmi stabilitás és terhelhetőség, amely megmutatkozik az életvezetésben és az interjús beszélgetés során. Az emberi kapcsolatokban jóindulatú, nem naív, empatikus viszonyulás, önreflexióra való igény jellemzi hozzáállását. A felmerülő témákhoz kapcsolódóan segítő attitűd megmutatkozása.

A motivációs beszélgetés levezetésére, s a kiemelt kompetenciák meglétének megítélésére az ELTE, illetve az Semmelweis Egyetem egy-egy oktatója - egyikük pszichológus végzettségű -, valamint a RIROSZ (Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége) képviseletében eljáró, az érintett ritka betegséggel élő személyek csoportját képviselő szakember együtt jogosult.

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetség munkájáról, küldetéséről az alábbi oldalon tájékozódhat: https://www.rirosz.hu/

 

Jelentkezés

 • Jelentkezni a jelentkezési határidőig a kitöltött, aláírt jelentkezési lap és a hozzá kapcsolódó mellékletek megküldésével lehet.
 • A 7.000 Ft jelentkezési díj befizetése átutalással lehetséges az alábbi adatok szerint.

  • címzett: Eötvös Loránd Tudományegyetem
  • bankszámlaszám: 10032000-01426201-00000000
  • Az utaláskor a közleményben feltüntetendő adatok: KN1745/09, R940535000, jelentkező neve
  • Kérjük a közlemény pontos kitöltését. Hibás adatok megadása esetén az egyetem az összeget a feladónak visszautalja, így a szakirányú továbbképzésre a jelentkezést nem tudjuk elfogadni.

A  jelentkezési laphoz csatolandó:

 • a 7.000 Ft-os jelentkezési díj befizetéséről szóló igazolás;

 • a felvétel feltételének megfelelő végzettséget igazoló oklevél fénymásolata;

 • szakmai önéletrajz;

 • motivációs levél;
 • amennyiben a jelentkezési díjról a jelentkező számlát kér, a számlakérő nyilatkozatot is szükséges megküldeni.                                                                                                                                                      
 • Jelentkezését akkor tekintjük befogadottnak, ha a jelentkezési lap  valamennyi szükséges melléklettel beérkezett.

 

A jelentkezési lapot és annak mellékleteit elektronikusan és ezzel párhuzamosan postai úton is várjuk! 

Email: rada.andrea@barczi.elte.hu  Postacím: ELTE BGGYK Tanulmányi Hivatal 1097 Budapest, Ecseri út 3.

Jelentkezési lap

Számlakérő nyilatkozat