Ösztöndíj pályázat mesterképzésre jelentkezett hallgatók részére – 2020/2021

2020.07.01.
Ösztöndíj pályázat mesterképzésre jelentkezett hallgatók részére – 2020/2021
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar a Mórahalom Ösztöndíj Program keretében, tudományos ösztöndíj pályázatot hirdet MA képzésben tanulmányaikat 2020. szeptemberében megkezdő tudományos tevékenységet folytató 2 fő tehetséges fiatal hallgató számára.

A tehetséggondozási ösztöndíj célja olyan kiemelkedően tehetséges hallgatók támogatása, akik az ELTE BGGYK MA képzésében vesznek részt, az oktatói-kutatói életpálya iránt elkötelezettek, és az MA tanulmányok alatt vállalják a Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozásáról szóló 1264/2019 (V.7) Korm.határozat szerint támogatott, az ELTE BGGYK-n megvalósuló ún. Mórahalom projekt keretében, mentor felügyelete mellett önálló kutatómunka végzését, az oktatási feladatokban való részvételt és a PhD tanulmányokra való felkészülést.

Az ösztöndíjra pályázhat az a gyógypedagógia alapszakos felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki  

- a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be, 
- az ELTE BGGYK Gyógypedagógia mesterképzési szakra (MA)  érvényes jelentkezéssel rendelkezik, 
- az oktatói-kutatói életpálya iránt elkötelezett, és tanulmányait szándékában áll PhD képzés keretein belül folytatni, 
- vállalja, hogy MA tanulmányai alatt az ELTE BGGYK-n oktató-kutató mentorával rendszeres konzultáció mellett tudományos munkát végez a Mórahalom projekt keretében, a kutatómunkát folyamatosan és ellenőrizhető módon dokumentálja, a kutatómunka eredményét TDK pályamunka formájában a Kari Kvalifikáló Konferencián indítja, és továbbjutás esetén a soron következő OTDK-n bemutatja, 
- vállalja, hogy oktató-kutató mentora felügyelete mellett havi 20 órában részt vesz az ELTE BGGYK-n folyó oktatási tevékenységben, 
- vállalja, hogy a pályázati támogatás végére/MA tanulmányok befejezésének idejére az ELTE PPK Doktori Iskolába való jelentkezéshez szükséges feltételeket teljesíti. 

Az ösztöndíj futamideje 

Az ösztöndíj határozott időre - 16 hónapra – szól, és legfeljebb egy alkalommal nyerhető el. 

A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok, akik az ELTE BGGYK-n szereztek gyógypedagógia alapszakos végzettséget, valamint egyik szakirányuk autizmus spektrum pedagógiája szakirány. 

A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon. E-mail: osztondij@barczi.elte.hu 
A pályázatok benyújtási határideje 2020. augusztus 25., 20:00 óra

A pályázás részleteit a Pályázati felhívás tartalmazza.

A teljes pályázati dokumentáció innen tölthető le:

Pályázati felhívás (docx) (pdf)
Pályázati adatlap (docx)
Checklist (pdf)

Eredményes pályázást kívánunk!