Olvasástanítás fonomimikával - továbbképzés felhívás

2020.10.13.
Olvasástanítás fonomimikával - továbbképzés felhívás
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központja tanúsítványt nyújtó, nem akkreditált 8 órás pedagógus-továbbképzést hirdet. A képzést ajánljuk mindazoknak, akik az olvasás-írás tanítását élvezetesebben, eredményesebben és gyorsabban szeretnék megvalósítani. Tanítóknak, gyógypedagógusoknak, kiemelten logopédusoknak, szülőknek, napközis nevelőtanároknak, fejlesztő pedagógusoknak.

A fonomimika az olvasás és írástanítás motoros jelekkel kísért tanítási módszere. Minden hang/betű a vizuális és az akusztikus jelzés mellett egy motoros megerősítést is kap. Az elv ugyanaz, mint Kodály Zoltán szolmizáció kézjelei. A hang/betűt jelképező gesztus (fonomimika) mozdulata a gyermekeknek örömet okoz, gyorsabbá teszi a rögzítést, a differenciálást és az összeolvasást. A komplexitás azt jelenti, hogy bár alapul Tomcsányiné Czukrász Róza elve szolgál, de az erősen átdolgozva, kiegészítve, korrigálva. Megtartva Meixner Ildikó hang/betűtanítási elveinek egy részét is, benne van még a fonológiai tudatosság és a vizuális észlelés fejlesztésének szándéka is, amihez egy algoritmus alapján minden hang/betű tanításához előkészítő és gyakorló módszertani anyagok, játékok tartoznak. A fonomimika módszere nem kötött tankönyvcsaládhoz, betű/hangtanítási sorrendhez, semmilyen eszközigénye nincs. Teljes szabadságot ad a felhasználásban mindenkinek, aki a hang/betűtanítást és az összeolvasás tanítását motiválóan, gyorsan és stabil eredményekkel kívánja megvalósítani.

A továbbképzés során a résztvevők megismerik a motoros megerősítés hatékonyságának neurobiológiai igazolását. A betű/hangtanítás komplexitásának tartalmát, a tanítás algoritmusát. A vizuális percepció egyes összetevőit, a fonológiai tudatosság kialakulásának menetét és szintjeit. Tréning formájában minden hang és betű tanítási módjánál értelmezik az olvasás-írás tanításának módját, a vizuális, akusztikus és motoros asszociáció megvalósulási formáját. Bemutatót kapnak az összeolvasás hatékony megvalósításához is.

Előadó: Fazekasné dr. Fenyvesi Margit címzetes egyetemi tanár (szakmai önéletrajz), Puskás Krisztina kézjeles kommunikáció oktató.

A továbbképzés időpontja: 2020. november 20. péntek 9:00-15:50

Helyszín: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 1097 Budapest, Ecseri út 3.

Továbbképzésre jelentkezők száma: minimum 10 fő - maximum 30 fő

A továbbképzés regisztráció köteles. Regisztrációs díj és egyben a tanfolyam ára: 15 000 Ft/fő

A regisztrációs díj befizetése átutalással lehetséges az alábbi adatok szerint:

  • címzett: Eötvös Loránd Tudományegyetem
  • bankszámlaszám: 10032000-01426201-00000000
  • Az utaláskor a közleményben feltüntetendő adatok: KN1745/09, R940535000, OF, jelentkező neve

Kérjük, a közlemény pontos kitöltését, a sorrend betartását! A hibás adatok feltöltéséért nem vállalunk felelősséget, a regisztrációs díj összegét az előzőleg jelzett esetben

 ELTE-nek nem áll módjában visszautalni.

A regisztrációs díj befizetéséről szóló igazolást elektronikus formában a 
pappne.locskai.szilvia @barczi.elte.hu címre kérjük PDF vagy JPEG formátumban megküldeni!

Jelentkezés és regisztrációs díj befizetésének határideje: 2020. november 18. illetve a maximum létszám eléréséig!

A jelentkezés akkor érvényes, ha a regisztrációs díj befizetésre került, és a jelentkező az erről szóló igazolást a megadott e-mail címre megküldte és erről e-mailben visszajelzést kapott. A regisztrációs díj befizetésének tényét a Tanúsítvány kiállításával tudjuk igazolni. Számlát nem áll módunkban kiállítani.

REGISZTRÁCIÓ

További információ:

A módszertani segédanyag a Szegedi Egyetem Felsőoktatási Kiadójának gondozásában jelent meg. Résztvevőink a kiadványt az alábbi linken rendelhetik meg:
http://www.jgypk.hu/kiado/termek/olvasastanitas/
https://betubazar.hu/Olvasastanitas-fonomimikaval
Személyesen megvásárolható: Szegedi Tudományegyetem tankönyvboltjában Szeged, Boldogasszony Sgt.6.
Betűbazár, 1098 Budapest, Dési Huber István u.7.