Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2021/2022

2021.06.04.
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2021/2022
A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elsődleges célja, a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatók támogatása. Az ösztöndíj a 2021/2022. tanév során, 10 hónapon keresztül nyújt majd havi rendszeres anyagi támogatást és egyben erkölcsi elismerést a sikeresen pályázó hallgatók számára.

A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra (korábban köztársasági ösztöndíj) a Kar azon államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjas), illetve költségtérítéses (önköltséges) teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek. További fontos kitétel még, hogy a súlyozott/halmozott tanulmányi átlagnak az utolsó két aktív félévben félévente el kell érnie a 4,51-et.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat a kari rangsorolás alapján az oktatásért felelős miniszter adományozza, az ELTE csupán javaslatot tesz rá. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 2021-ben az Nftv. 114/D. (1) bekezdés c) pontja alapján 40 000 Ft havonta. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató emellett tanulmányi ösztöndíjban is részesülhet.

A pályázatok benyújtása Neptun kérelem leadás formájában történik.
A kérvény a hallgatók számára a web-es felületre belépve
Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt
"Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj – 2021/22" néven elérhető 2021. június 4-től.
Benyújtási határidő: 2021. július 15., 16 óra

A részletes pályázati felhívás és a pontozási rend az alábbi linkekre kattintva érhető el:

pályázati felhívás BGGYK – 2021/2022 tanév

pontozási rend BGGYK