Nem tankönyvet, hanem gyereket tanítunk!

2023.03.09.
Nem tankönyvet, hanem gyereket tanítunk!
A fejlesztés szakmai alapozásában komoly szerepet vállalt az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar is. A szűrési rendszer alapját képező képességlista a kar szakembereinek, Perlusz Andreának és Saufert Eszternek az irányításával, a feladatok kategorizálása pedig hallgatói csoportok bevonásával készült. 

A tanulók egyéni sajátosságaihoz való alkalmazkodás, ami egy évtizede a gyógypedagógusokon kívül jellemzően még csak az alternatív iskolákat foglalkoztatta, mára az alsó tagozatos oktatás egyik központi kérdésévé vált. Ma már mindannyian tudjuk, hogy a frontális oktatás hagyományos formái mellett a 21. században ez éppúgy elengedhetetlen része a korszerű iskolának, mint a digitális eszközök.  

Mégis, miközben a differenciálás kényszere egyre szorítóbb a többségi iskolákban is, pedagógusként eszköztelenül, a feltételek hiányának közepette maradtunk magunkra a megvalósításban. Ahogyan M. Nádasi Mária fogalmaz a Mappáról szóló ajánlásában, “ha elméletben el is fogadják a pedagógusjelöltek, az iskolában már dolgozó kollégák, de a differenciálás feltételei a magyar oktatásügyben alig-alig adottak, vagy csak nagy személyes erőfeszítéssel megteremthetők. Márpedig differenciálás nélkül nincs eredményes oktatás, nevelés.” 

A korszerű pedagógiai kultúra terjesztésének híveiként a tanitonline.hu és a Kincskereső Iskola évtizednyi előkészítő munka után ezért hívta életre közösségi összefogással a Mappát, melyben a NAT fejlesztési céljainak és a szövegértés-szövegalkotás teljes képességrendszerének megfelelően szűrhetők az egyes gyerekek fejlődésének támogatására alkalmas feladatok. 

A szakmai megalapozottság mellett a Mappa kiemelkedő értéke, hogy kézzelfogható segítséget nyújt a fejlesztési célnak megfelelő feladat gyors kiválasztásához, egyedi feladatlapok néhány kattintással történő összeállításához. 

Kedvcsinálóként a kipróbáláshoz, böngészéshez álljon itt néhány idézet az ajánlásokból: 

  • M. dr. Nádasi Mária ELTE PPK professzor emeritus: “A differenciáláshoz a Mappa szakszerű, biztonságos, napi segítséget nyújt, ezért alkalmazását teljes meggyőződéssel ajánlom.” 
  • Földes Petra tanár, mentálhigiénés szakember, az Új Pedagógiai Szemle szerkesztője: "Szuper tartalmilag és módszertanilag is, a felépítését és vizualitását tekintve is kiváló oldal.” 

  • dr. Szeszler Anna, a Lauder Iskola volt főigazgatója: “Ez a kicsiknek szóló feladatgyűjtemény uniqum. Szemlélete, minden részlete meggyőzően tükrözi, hogy készítői nagyon ismerik a gyerekeket, rendelkeznek a legnemesebb értelemben vett korszerű szakmai tudással, és nem utolsósorban belülről látják a tanítók, esetleg szülők szükségleteit a személyiséghez igazodó fejlesztéshez.” 

  • Dr. Gloviczki Zoltán rektor, Apor Vilmos Katolikus Főiskola: “Szívből örülök a fejleményeknek! Sajnos nagyon ritka, hogy egy értelmes és értékes, de nem felülről jövő kezdeményezés utat tudjon törni magának… Főiskolánkon minden érintettnek meleg szavakkal ajánlottam figyelmébe mindezt!”