Meseterápia

Meseterápia
03/20

2018. március 20. 16:00 - 17:30

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Budapest, Ecseri út 3., C/107 terem)

03/20

2018. március 20. 16:00 - 17:30

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Budapest, Ecseri út 3., C/107 terem)


A tudomány rohamos fejlődése a gyógypedagógus terápiás tudásának bővítését, így a korábbi ismereteink és a meglévő gyakorlat újragondolását teszi szükségessé. Ennek a szakmai, gyakorlati kihívásnak próbál egyik támogatója lenni a január 30-án indult gyógyTERÁPIA művészetterápiás megközelítésben című programsorozat, melynek az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar ad otthont.

A gyógypedagógiai nevelés, oktatás és fejlesztés gazdag kínálattal rendelkezik, hogy az életkorban és sajátosságokban eltérő népesség társadalmi beilleszkedését elősegítse. Ennek egyik szegmense különböző terápiás eljárások alkalmazása, a gyógypedagógus terápiás tudásának bővítése. A tudomány és gyakorlat rohamos fejlődése korábbi ismereteink újragondolását teszi szükségessé.

A programsorozat célja, a művészetterápia kérdéseinek, különböző megjelenési formáinak áttekintése kapcsán a gyógypedagógia terápiás kompetenciáját érintő szakmai kérdések tisztázása, ismeretek közvetítése belső és külső előadók közreműködésével.

A harmadik alkalom témája a meseterápiaElőadó: Dr. Boldizsár Ildikó, meseterapeuta, mesekutató, adjunktus (Metamorphoses Meseterápiás Központ, Eszterházi Károly Egyetem – Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Irodalomtudományi Tanszék)

Boldizsár Ildikó, 1996-ban kezdett el dolgozni meseterapeutaként, kórházakba járt mesét mondani gyerekeknek és felnőtteknek. Tizenöt év elméleti kutatás után fordult a mesék gyakorlati alkalmazása felé, s újabb tíz év tapasztalatai alapján dolgozta ki a Metamorphoses Meseterápiás Módszert, amely 2010 óta könyv formájában is rendelkezésére áll azoknak, akik ezt a terápiás formát alkalmazzák munkájuk során (pl. kórházakban, nevelési tanácsadókban, iskolákban, börtönökben, pszichoterápiában). A Meseterápia – Mesék a gyógyításban és a mindennapokban című könyvében részletesen bemutatja e terápiás eljárás lényegét, működését, valamint a mesék lehetséges szerepét a mindennapokban és az oktatásban. Saját elmondása szerint szakmai életében markánsan szétválasztja a klinikai meseterápiát és a mesék alkotó-fejlesztő (személyiségfejlesztő és preventív) hatásaira épülő munkát. 2016-ban nyitotta meg a Metamorphoses Meseterápiás Központot, ahol különböző képzéseket, egyéni terápiákat és mesecsoportokat tart elsősorban felnőttek részére, de különböző témákban gyerek- és ifjúsági táborokat is szerveznek. (forrás: www.boldizsarildiko.com)

Letölthető meghívó (pdf)  (doc)

A programsorozat szakmai vezetője, Gereben Ferencné PhD, ny. főiskolai tanár, professor emerita (Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet), aki Pechan Eszter (PhDs, ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) doktorandusszal együtt gondozza a teljes sorozatot. Következő alkalom: 2018. április 17. (kedd).

 

A regisztráció elküldésével a jelentkező egyidejűleg tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar a rendezvényen a jelentkezőről készülő fotó- és/vagy videófelvételen megjelenő képmását a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2.48. § (1) bekezdése értelmében elkészítheti és felhasználhatja - ideértve a nyilvánosságra hozatalt is.