Megjelent A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése című tankönyv

2019.09.16.
Megjelent A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése című tankönyv
A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése című tankönyv huszonöt ismert szerző és két neves szerkesztő által jegyzett átdolgozás, amely egyedülálló ismeretanyagot közöl. A húsz évvel ezelőtt megjelent eredeti mű jelentős átdolgozáson esett át, így ismét arra a rangra emeli ezt a tankönyvet, amelyet jelentett két évtizeddel ezelőtt, ennek következtében ismét a szakma legkorszerűbb tudományos és szintetizált gyakorlati eredményein alapuló tartalmakat tár a hallgatók, a kollégák, az olvasók elé.

Ez az egyetemi tankönyv az 1998-ban megjelent és a hallgatók generációi által használt, azonos című tankönyv teljes körű átdolgozásával jött létre. A tankönyv az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának szakmai irányításával készült mindazon hallgatók számára, akik a Gyógypedagógia szak keretében a Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon folytatják tanulmányaikat a hazai egyetemeken. A tankönyv ennek a szakiránynak a legkorszerűbb alapismereteit tartalmazza. A tankönyv egyes fejezeteinek kidolgozásában huszonöt szerző vett részt, akik a szerkesztőkkel együtt a szakterület elméletének és gyakorlatának tapasztalt szakemberei (egyetemi oktatók és kutatók, illetve gyakorlati intézmények vezetői). A készülő fejezeteket műhelymunka keretében vitatták meg, ami lehetővé tette, hogy a közös tankönyvi koncepció keretei között az egyes szerzők saját felfogásukat is érvényesíthessék. A kötet gondot fordít a tanulási nehézségek kialakulását befolyásoló tényezők bemutatására (az atipikus egyéni fejlődés, a család helyzete, a nevelési intézmények és a szociális ellátórendszer szerepe), illetve a nevelési és terápiás folyamatok intézményes szervezésének és hatásainak áttekintésére. Súlyponti szerepet kap a biográfiai megközelítés: ezen belül kiemelten az iskoláskori nevelés folyamatainak bemutatása, kitekintéssel egyéb életkori szakaszokra (különösen a tanulási akadályozottság kisgyermekkori prevenciójára, valamint az érintett személyek felnőttkori szociális és rehabilitációs ellátására és életvezetésére). Meghatározó szempontunk és szándékunk továbbá az együttnevelés pedagógiai lehetőségeinek bemutatása, és ezzel a befogadó (inkluzív) iskola és a befogadó társadalmi környezet kialakulásának elősegítése.

A könyv megvásárolható az alábbi könyvesboltokban:
a Krasznár és Társa Bt. Betűbazár könyvesboltjában
(1098 Budapest, Dési Huber u. 7.)
www.betubazar.hu

és az ELTE Eötvös Kiadó könyvesboltjában és webáruházában
(1053 Budapest, Kecsekméti u. 10-12.)
www.e-otvos.com


A könyv ára: 8 750 Ft