Megjelent a Mozgástan feladatgyűjtemény

2024.07.08.
Megjelent a Mozgástan feladatgyűjtemény
A "Mozgástan – Az anatómiai alapoktól a mindennapos tevékenységekig" feladatgyűjtemény kiadásával régi adósságot sikerült törleszteni. A korábbi kéziratos forma helyett a feladatlapok egy kötetben, egységesen megszerkesztve, igényes kivitelben állnak a szomatopedagógia szakirányon tanuló hallgatók rendelkezésére.

A feladatgyűjtemény több alapozó tárgyhoz kapcsolódóan az anatómiai ismeretek elsajátításához és alkalmazásához nyújt nélkülözhetetlen segítséget. Két fő részből áll. Az első, bevezető rész a mozgásszervrendszer felépítésével és az izomműködésre vonatkozó legfontosabb alapfogalmakkal foglalkozik, továbbá a mozgásanyagok összeállításának alapelveit tárgyalja a főbb feladattípusok mentén. A második rész a gyakorlati feladatgyűjtemény. A feladatlapok minden izomcsoport esetében azonosan épülnek fel: elsőként az egyszerű analitikus szemléletet követve csoportosítják az egyes ízületeket adott irányba mozgató izmokat, tartalmazzák azok ízületi mozgásirányonként való felosztását és anatómiai ábrákon való elhelyezését, majd az izmok eredésének, lefutásának és tapadásának vizualizálásától elindulva az egyes izomcsoportokat szelektíven célzó gyakorlatok tervezése következik, zárásként pedig a mindennapi életben való alkalmazást célzó gyakorlatok következnek segítve mindazon készségek elsajátítását, amelyek a gyakorlati munka során a célzott mozgásanyagok összeállításához szükségesek lesznek.

A gyógypedagógus hallgatók mellett a kötetet haszonnal forgathatják gyógytornász, konduktor és gyógytestnevelő hallgatók is, de jó szívvel ajánljuk frissen végzett szakembereknek, mozgásterápia területén dolgozó újrakezdő vagy anatómiai ismereteiket felfrissíteni vágyó gyakorló szakemberek részére is.

A kötet szerzői dr. Berencsi Andrea és dr. Vámos Tibor az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézetének oktatói.

Megvásárolható a Betűbazár könyvesboltban.