Megjelent A didaktika kézikönyve

Elméleti alapok a tanítás tanulásához

2022.12.14.
Megjelent A didaktika kézikönyve
Számos ismert hazai szakember tollából és együttműködésével jelent meg ez a tanárképzés számára pótolhatatlan kézikönyv, amelyben karunk stratégiai és tudományos ügyekért felelős dékánhelyettese, dr. habil Perlusz Andrea jegyzi A sajátos nevelési igényű tanulók a többségi iskolában című fejezetet. 

A didaktika a pedagógiának a tanulás támogatásával foglalkozó tudományterülete, amely a Comenius óta eltelt 5 évszázadban folyamatosan gazdagodott, bővült. A jelen kézikönyv több mint 20 fejezetben dolgozza fel a tanulás jellemzőire, a tanulókra, a tehetségesekkel, a különös figyelmet igénylőkkel való bánásmódra, az oktatás tartalmára, a tantervekre, a tervezésre, az oktatás kereteire, stratégiáira, módszereire, a digitális pedagógiára vonatkozó legújabb ismereteket. Tájékozódhatunk belőle a társadalom és az oktatás kapcsolatáról, a tanulás környezetéről, a hatékony pedagógus ismérveiről, a pedagógussá válás folyamatáról, a pedagógiai kutatás alapvető módszereiről, valamint az oktatás paradigmáinak történeti alakulásáról.
A kézikönyvet, amelyet a neveléstudomány és a pedagógusképzés jeles képviselői írtak, egyaránt haszonnal forgathatják az ismereteiket bővíteni kívánó gyakorló pedagógusok, doktoranduszhallgatók, valamint a mesterség alapjaival ismerkedő pedagógusjelöltek.

A kézikönyv fejezetei

Könyvbemutatók, megrendelőlap

Forrás: akademiai.hu