Még lehet jelentkezni aktuális továbbképzéseinkre

2024.06.10.
Még lehet jelentkezni aktuális továbbképzéseinkre
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központja több aktuális képzésére is várja a jelentkezőket.

Cogniplus-kompetenciabővítő 16 órás felnőttképzés 

A CogniPlus kognitív képességfejlesztő program segít az iskoláskorú gyermekek vagy felnőttek fejlesztésében, a figyelem, memória, végrehajtó funkciók vagy vizuomotoros koordináció erősítésében. A képzés Önnek szól, amennyiben gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, pszichológus vagy orvos és a CogniPlus képességfejlesztő programot szeretné beépíteni mindennapi munkájába annak érdekében, hogy kliensei kognitív fejlődését elősegítse.

Jelentkezési határidő: 2024. június 19. 

Bővebben a képzésről.

Ritka betegséggel élő személyek és családjaik életút-koordinátora szakirányú továbbképzés 

A ritka betegséggel/fogyatékossággal élő személyek és családjuk alapvető szükséglete, hogy a számukra biztosított humán szolgáltatások összehangoltak, jól koordináltak legyenek (egészségügyi, szociális, köznevelési, gyermekvédelmi területen stb.). Az életút-koordinátor feladata, hogy összekapcsolja a családokat a szükséges szolgáltatásokkal. Ők a ritka betegségekkel foglalkozó koordinációs csoportok szakértőiként és kulcsszereplőiként biztosítják a minőségi és hatékony ellátáshoz való hozzáférést. Feladatuk az együttműködés, az értékelés, a tervezés, a tanácsadás, kísérés és az ellátási lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás, amely kielégíti a kliensek és családjaik igényeit azáltal, hogy széles körűen és professzionálisan kommunikál, valamint segíti az erőforráshoz történő hozzáférést. Az esetmenedzsment az érintettek jólétének és autonómiájának elérésének eszközeként szolgál, az érdekképviselet, a kommunikáció, az oktatás, a szolgáltatási erőforrások azonosítása és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése révén.

Jelentkezési határidő: 2024. június 20.

Bővebben a képzésről.

Tervezett közösségfejlesztés módszertani alapjai a felső tagozatos és/vagy középiskolás gyermekközösségekben képzés

A folyamatba ágyazott továbbképzés célja, hogy a résztvevők felső tagozatos és/vagy középiskolás tanulók/fiatalok pszichológiai jellemzőinek ismeretében képesek legyenek ezekhez alkalmazkodva az adott osztályközösség társas szempontú támogatásának megtervezésére, kivitelezésére és értékelésére. Fokozottabban figyeljenek a gyermekek közötti különbségekre, ezeket vegyék figyelembe a közösségfejlesztés folyamatában. Ismerjék a közösségfejlesztés általános kereteit, lépéseit, legyenek képesek a közösségfejlesztés céljainak meghatározására, a folyamat megtervezésére felső tagozatos és/vagy középiskolás tanulók osztályközösségei számára. A folyamatba ágyazott 30 órás továbbképzés frontális, kis csoportos és egyéni tevékenységekre épít az interaktív előadás és megbeszélés, valamint az e-mentorált egyéni munka módszereit alkalmazva.

Jelentkezési határidő: 2024. június 24. 

Bővebben a képzésről.

Tervezett közösségfejlesztés módszertani alapjai a köznevelésben, óvodás és kisiskoláskorú gyermekközösségekben képzés 

A képzés célja, hogy a résztvevő az óvodáskorú gyermekek és/vagy a kisiskoláskorú tanulók pszichológiai jellemzőinek ismeretében képes legyen ezekhez alkalmazkodva az adott gyermekközösség társas szempontú támogatásának megtervezésére, kivitelezésére és értékelésére. Ismerje a közösségfejlesztés általános kereteit, lépéseit, legyen képes a közösségfejlesztés céljainak meghatározására, a folyamat megtervezésére. A tervezési folyamathoz egy olyan keretrendszer használatát sajátítja el a résztvevő, amely unikális módon mind a gyermekcsoport adatfelvételéhez, mind pedig az adatok elemzéséhez segítséget nyújt. A folyamatba ágyazott képzés előnye, hogy a résztvevőnek lehetősége van az elsajátított ismereteket azonnal gyakorlatban alkalmazni és erről folyamatos visszajelzést kap a mentorált folyamatban, illetve lehetősége nyílik szélesebb körben is megvitatni tapasztalatait. A résztvevő nemcsak egyetlen módszer alkalmazására válik képessé, hanem arra is, hogy fokozott önállósággal válassza meg a céljainak megfelelő eszközöket a közösségfejlesztéshez.

Jelentkezési határidő: 2024. június 24. 

Bővebben a képzésről.