Lezárult a PODIUM projekt

2018.07.17.
Lezárult a PODIUM projekt
Véget ért a PODIUM (Path Of Deinstitutionalisation – Urgent Moves) című Erasmus+ nemzetközi projekt, amelynek megvalósításában a konzorciumvezető FSZK Nonprofit Kft és négy másik projekt partner mellett, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és az ELTE Társadalomtudományi Kar is részt vett.

A 2015-ben indult és idén zárult PODIUM projekt fő célja volt, hogy tanagyagba iktassa a fogyatékkal élő személyek lakhatási körülményeinek elméleti, illetve gyakorlati lehetőségeit. Ennek megvalósulásaként, az ELTE két karának együttműködésével jött létre „A támogatott lakhatás elmélete és gyakorlata” című felsőoktatási kurzus. Az idei tanévben először meghirdetett kurzust az első szemeszterben 31 hallgató végezte el, és szabadon választható tárgyként a továbbiakban is az ELTE bármelyik karáról felvehetik a hallgatók. A kurzus négy fő modulból tevődik össze, melyek az Önrendelkezés és önálló életvitel mozgalom, mint kiinduló pont, Emberi jogi modell és empowerment, Támogatott lakhatási szolgáltatások, és a Szakmai szerepértelmezés a támogatott lakhatásban. A kurzus rendkívül innovatív, hiszen olyan modern pedagógiai eszközöket alkalmaz, mint a projekt módszer, kooperatív tanulás vagy a többtanáros modell, illetve a tananyagfejlesztők a kurzusban adaptálták a Magyarországon először kipróbált inkluzív módszertant a felsőoktatásban. Az inkluzív szemináriumok lényege, hogy a fogyatékos személyek participatív oktatótársként tanítják a gyógypedagógia szakos hallgatókat nemfogyatékos kollégáik mellett. A kurzus interaktivitását tükrözi, hogy a tanulmányaik során a hallgatóknak kis csoportokban, közösen kell dolgozniuk egy-egy participatív oktatóval.

A projekt jelentőségét és sikerét mutatja, hogy a hallgatók minden esetben a fogyatékos személlyel szorosan együttműködve, mélyebb ismereteket szerezve készítették el projektnaplójukat. Olyan témákat jártak körbe, mint például a támogatott lakhatás létrehozása fogyatékos személy számára, gondnokság és támogatott döntéshozatal a hazai bírói gyakorlatban, vagy utógondozás állami gondoskodásban felnőtt sajátos nevelési igényű fiatalok esetében. Összességében tisztán látható, hogy a projekt segített a hallgatóknak abban, hogy tisztábban belelássanak egy fogyatékossággal élő személy mindennapjaiba és általános helyzetébe.

A PODIUM projekt fő célkitűzése megvalósult, vagyis valamennyi projekt partnernek sikerült olyan típusú tananyagot fejleszteni, amely elősegíti a nagylétszámú intézmények felől a közösségi alapú lakhatási formák irányába való áttérést. A projekt további, hosszú távú célja volt egy olyan tudástranszfer felület létrehozása, ahol a gyógypedagógusok és szociális szakemberek bővíthetik ismereteiket és gyakorlati tapasztalataikat a támogatott lakhatás tárgykörében.

A Path Of Deinstitutionalisation – Urgent Moves (PODIUM) című nemzetközi program azért jött létre, hogy hozzájáruljon a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 12. És 19. cikkének megvalósulásához. Szűkebben véve, a hazai kereteket hangsúlyozva, a kezdeményezés a Fejlesztési alapvetések a fogyatékos személyek szociális intézményi férőhelyi kiváltásáról szóló stratégia (2011-2041) végrehajtásához, 2015-2020 című dokumentum, valamint a Fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról szóló 1023/2017. (I. 24.) Korm. határozat realizálását támogatja.
A Central Denmark Region (Dánia), az Asociația Alternativa Brincovenești (Románia), a CUDV Draga (Szlovénia), az MDRI-Serbia (Szerbia), az FSZK Nonprofit Kft., valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara és Társadalomtudományi Kara által megvalósított fejlesztés a partnerországokban zajló kiváltási folyamat szakemberképzési repertoárját gazdagítja felsőoktatási és felnőttképzési elemekkel. Az Erasmus+ program keretében 2015. szeptember 1. és 2018. április 30. között megvalósuló fejlesztés eredményeként 80 kiváltási menedzser és 30 felsőoktatási résztvevő felkésztésére nyílt lehetőség.
A projekt angol nyelvű honlapja, ezen a linken érhető el.

Magyar nyelven is hozzáférhető projekt eredmények
Képzők képzése program
Kurzus tematika (NSZV-2052 A támogatott lakhatás elmélete és gyakorlata)
Intézményi-férőhelykiváltási menedzser alap képzési anyag (felnőttképzés)

 

Összeállította: Gombos Laura