Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet

Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet


 

Búcsúintés egy igazi Nagynak

A narratíva ravasz dolog, vigyázz vele!
Mert az aztán képes rá, hogy elcsavarja a fejedet.
Akkor aztán úgy jársz, hogy nem Arra emlékezel, Akiről beszélsz, hanem akkori
magadra...

Gábornál kevés autonómabb embert ismertünk életünkben.
Magyarországon élt, de a világ volt az otthona – és azon belül minden ember, akivel csak szóba elegyedhetett. Mindegy volt, hogy gyermek, vagy felnőtt, államfő, nemzetközi hírű ír professzor, pszichoszociális fogyatékossággal élő Közösség, vagy utcaseprő, portás.
Világismerő polgár, aki közben a magyar kultúra művelt is követe volt, bármerre is járt.

Büszke, kemény, fölkészült és méltósággal élő ember, aki – beszéltünk is erről –, úgyszólván mindig úgy beszélt, hogy szavait szerkesztés nélkül lehetett nyomtatásba tenni.
A fizika, a fájdalom és a megszenvedett élet tette látóvá.

Ezt írta 2018. március 18-án:

Örülök, hogy megérkeztél és minden simán ment. Zürich és Luzern jó volt: két
középiskolában találkoztam diákokkal, akikkel interaktív beszélgetést
folytattunk emberi jogokról és társadalmi igazságosságról. Okosak, aktívak és
kedvesek voltak. Luzernben egyetemistákkal és oktatókkal beszélgettem
hasonló témákról, majd egy emberi jogi pódiumon beszélgettem a Zürichi
Egyetem emberi jogi központjának igazgatójával, amely egyúttal
megemlékezés is volt RFK-re.

2018 tavaszán vetődött fel egy Gombos-gyűjtemény gondolata, amit egy vegyes műfajú: személyes-filozófiai-tudományos narratívasorozat követett végül annak az évnek tavaszán-nyarán. Tíz ülésben, egy nyugodt, zajtalan és A58-as számmal jelzett szobában szabadon beszélt hangfelvételre. Amikor elkészült, megkapta a tíz hanganyagot. Az ő gondolatai, az ő fölkészültsége, az ő hangja szólt – őt illette hát.
Ha a számítógépéből előkerülnek a fájlok – lesz vele dolga az emlékét, végtelenül tisztességes, szikár lényét nem csupán szívében megőrző utókornak.


Az ELTE Bárczi Gusztáv Gógypedagógiai Kara, Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel
Intézete nevében lejegyezte:
Könczei György és Sándor Anikó

Küldetésnyilatkozat

Intézetünk a gondolkodás területén ismereteket gyűjt, rendszerez és újakat hoz létre. Az emberi társadalmak, különösen a késő modern társadalmak sokféleségének értelmezésére törekszik. Az egyes tudományterületeken túlmutató transzdiszciplináris szemlélet, illetve elméleti és módszertani tudás elsajátításának lehetőségeit nyújtja.

Kutatói és oktatói munkánk az egymásba olvadó, folytonosan változó, egymásnak gyakorta ellentmondó társadalmi jelenségek, folyamatok és kulturális jelentések feltárására fókuszál. Eközben, egyebek mellett, a fogyatékosság (személyhez) rögzített kategóriaként volt felfogásától elszakadva, elsősorban a fogyatékosság mint viszony, másodsorban mint fogalom és mint komplex léthelyzet teljességre törekvő megragadására irányul.

Legfőbb célunk, hogy intézetünk az általános és szakmai műveltség bővítésének, a konstruktív, nyitott, autonóm és kritikai gondolkodás elősegítésének terepeként működjön.

Kutatói és tanári munkánk elsődleges területe a fogyatékossággal élő emberek (alkalmanként – a használt eszköztárral – más marginalizált csoportok, „speciális szükségletű” emberek) társadalmi helyzetének, elnyomásának feltárása és megmutatása, s ezáltal továbbgondolkodásra, önfejlesztésre, cselekvésre ösztönzés.

Kutatóként többféle tudományterületet képviselünk: a fogyatékosságtudományt, a szociológiát, a társadalmi nem tudományát, a történettudományt és a közgazdaságtant. Vizsgálódásaink eredményei esetenként a műfajilag kötelező bonyolult szaknyelven íródnak. Folyamatosan törekszünk azoknak az átlagolvasó számára is világos formákban történő újrafogalmazására, esetenként könnyen érthető nyelven is. Ezt az empowerment, a hatalommal való felruházás részének tekintjük.

Elméleti törekvéseink között szerepelnek – több más mellett – a mindennapi (nem politikai) hatalmi működés rekonstrukciója, az elnyomás működési módjának megértése, az uralkodó diskurzus dekonstrukciós és hermeneutikai elemzése is.

Feladatunknak tekintjük, hogy tudományterületeinken végzett kutatói és oktatói tevékenységünkkel hozzájáruljunk az ELTE-n, s a „Bárczin” végző egyetemi Hallgatók értelmiségivé válásához, kritikai gondolkodásra való képességük, társadalomtudományi műveltségük kialakulásához, szakmai fejlődésükhöz.

Fotók: Jelli Magdolnaa magyar Önálló Életvitel Mozgalom (ÖNÉ) egyik megalapítója, Thomas Gallaudeta Hottentotta VénuszMichel Foucault; Yoda, mint szimbólum: se keze se lába, mégis vele az Erő; Simone de Beauvoir; a Fogyatékosságtörténeti Vándorkiállítás logo-ja; készül a CRPD: Lex GrandiaRandolph Silliman BourneElmer az elefánt, aki egyszer elveszítette a színeit.