Kaibinger Pál Németh László-díjas

2021.06.10.
Kaibinger Pál Németh László-díjas
A Pesti Vigadóban június 7-én, ünnepélyes keretek között került sor a köznevelés területén adható szakmai állami kitüntetések átadására, amely ünnepségen Kaibinger Pál több évtizedes kiemelkedő szakmai munkáját Németh László-díjjal ismerték el. 

A hivatalos méltatás szerint Kaibinger Pál gyógypedagógusként, ének-zene szakos általános iskolai tanárként majdnem 40 éve támogatja a tanulásban akadályozott gyerekeket, emellett először intézményvezető-helyettesként, majd - jelenleg is -  intézményvezetőként vezeti az egyetlen olyan hazai gyakorló intézményt (ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola), ahol a gyógypedagógus-hallgatók kiemelkedő szakmai tudásra és gyógypedagógiai szemléletre tehetnek szert.

A Németh László-díj azoknak a köznevelés területén nevelő-oktató, pedagógiai munkát végző pedagógusoknak adományozható, akik munkásságuk során a gyermekek harmonikus személyiségformálásában, a különleges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók segítésében elkötelezetten, kiemelkedő eredményességgel, odaadással hosszú időn át tevékenykedtek.

Az elismerés ezúttal a gyógypedagógusé, akinek a zene az élete. A muzsikában rejlő harmóniát, a zene gyógyító erejét kevesen tudják nagyobb hittel és szakértelemmel átélhetővé tenni a hallgatóik számára. Kaibinger tanár úr sokoldalúságára jellemző, hogy nemcsak hatodik éve intézményigazgató, hanem külső óraadóként egy évtizede a Magyar népzenei alapismeretek című, kötelezően választható tanegység oktatója is a karon.

Társszerzője a Nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése című kötetnek, amelyben a zenéhez kapcsolódóan a kreatív képességek fejlesztéséről ír. A pályáját tudatosan, fokozatosan építő Kaibinger tanár úr több pedagógus szakvizsgát szerzett, amely kompetenciáknak a mindennapokban veszi hasznát az általa vezetett oktatói közösség és a diákok egyaránt.

Szívből gratulálnak az elismeréshez a kar munkatársai! Jó egészséget és további sikereket kíván a díjazottnak a Bárczi közössége!