Innovatív oktatási eszközök inkluzív szemlélettel a tanórán

2020.01.26.
Innovatív oktatási eszközök inkluzív szemlélettel a tanórán
"Robots are among us - Robotics for the Inclusive Development of Atypical and Typical Children" (RIDE projekt) címen indult Erasmus+ projekt a konzorcium vezető Abacusan Stúdió irányításával és többek mellett az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar mint konzorciumi partner részvételével.

A projekt célja egy olyan pedagógiai módszertani csomag kidolgozása, mely innovatív oktatási eszközök felhasználásával (ARTEC robotok) nyújt lehetőséget  pedagógusok számára, hogy hatékonyan tudják fejleszteni tanulóik szövegértését, algoritmikus gondolkodását, téri-vizuális feldolgozását, kooperációs képességeiket, kreativitását. Mindezt inklúzív szemlélettel, a tanulók egyéni szükségletei alapján, akár szakkörbe, akár tantárgyi órába beépítve. A tananyagfejlesztés mellett a kidolgozott módszertani csomag tudományos hatáskutatásában is részt vesz az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar egy másik egyetemi konzorciumi partnerrel, a Libera Universita Di Bolsano-val együtt.

A stratégiai partnerségben, mint iskolai konzorciumi partner részt vesz Romániából a Scoala SF Nicolae, Olaszországból az Instituto Comprensivo di scuola primaria, továbbá Magyarországról a Rákospalotai Meixner Általános Iskola és AMI. További társpályázó a spanyolországi Interonline Cooperation 2001.

A projekt az Erasmus+ Vegyes intézményi összetételű köznevelési stratégiai partnerségek program (KA201-357B8DE9) keretén belül valósul meg, a Tempus Közalapítvány támogatásával, 2019. szeptember 1-jei kezdő- és 2022. augusztus 31-i tervezett záró dátummal.

Az ELTE részéről érintett szervezeti egységek a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, azon belül a Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet, valamint a Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet. Résztvevő oktató-kutatók: Dr. Mohai Katalin egyetemi adjunktus, Miksztai-Réthey Brigitta egyetemi tanársegéd és Dr. Kálózi-Szabó Csilla egyetemi adjunktus.