Innovációs ökoszisztéma fejlesztés a Bárczin

2020.11.23.
Innovációs ökoszisztéma fejlesztés a Bárczin
Tizennégy hónapos kutatás-fejlesztési projekt indult a Karon a Disability / Studies / and Social / Innovation Lab koordinálásával. A projekt célja, hogy releváns tapasztalatokkal támogassa a Személyi Asszisztencia szolgáltatás hazai hálózatának a megerősödését. 

A fejlesztéssel, ahol a szolgáltatás felhasználóival közösen, co-produktív módon dolgozunk együtt, példát szeretnék adni a quadruple helix működésben rejlő lehetőségek kiaknázására fogyatékosságügyi területen. Az önrendelkező állampolgárok, az akadémiai aktorok, valamint a társadalmi vállalkozásokhoz kapcsolódó inkubációs és katalizátor szereplők együttműködése reményeink szerint inputot ad majd a szakpolitikát alakító szereplők számára is. Célunk, hogy a szolgáltatásfejlesztés tartalmi témakörein túl, az alkalmazott innovatív módszertanokra is reflektáljunk, interdiszciplináris megközelítésből.

A projektben partnerünk a Freekey és a Social Entrepreneurship Incubation Program. Munkánkat Szakmai Tanácsadó Testület segíti, melynek tagjai Földesi Erzsébet és Könczei György. A 2020. november 9-én tartott kick off találkozón körvonalaztuk az egyes szereplők feladatait és szerepét, valamint meghatároztuk a munkacsoportokat és azok ütemtervét.

A projekt a  Kari Kiválósági Keret magas színvonalú társadalmi innovációs programok alfejezetének támogatásával valósul meg.  

Sándor Anikó, Bugarszki Zsolt, Csángó Dániel, Cserti-Szauer Csilla, Földesi Erzsébet, Gál Dániel, Ivicsics Borbála, Kalász Veronika, Katona Vanda, Köllő Gergő, Könczei György, Kunt Zsuzsanna, Loványi Eszter, Tóth Károly