Információk a logopédia szakirányra való jelentkezéshez

2017.01.18.
Információk a logopédia szakirányra való jelentkezéshez
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon folyik hazánkban a legkorábbi (több mint százéves hagyománnyal bíró) logopédusképzés. A 2017 szeptemberétől jelentősen megújuló képzés minden eddiginél bővebb tartalommal és több gyakorlattal indul, felkészítést nyújt a korai beszéd- és nyelvi fejlesztéstől a beszédtechnika-oktatáson át a főbb klinikai beszéd- és nyelvi zavarok ellátásáig a logopédia legfontosabb tevékenységi formáira. Logopédia szakirányra a gyógypedagógia alapszakon belül egyéb feltételek mellett a Kar által szervezett beszédalkalmassági vizsga útján lehet bekerülni, ahol a jelöltek bemutatják kiváló beszéd- és nyelvi képességeiket. Ennek sikere érdekében, a logopédiára jelentkezni vágyóknak javasoljuk, hogy a jelentkezés előtt logopédus szakembertől kérjenek szakvéleményt a beszédükről.

Mi a logopédia?

A logopédia a hang, a beszéd-, a nyelvi és kommunikációs képesség és a nyelés zavaraival, az e zavarokban érintett személyekkel foglalkozó tudományág és segítő szakma. A logopédusok a nyelvtudomány, orvostudomány, pszichológia és (gyógy)pedagógia tudományos ismereteit alkalmazva végeznek prevenciós (megelőző), diagnosztikai (megismerő), terápiás (fejlesztő) és rehabilitációs (helyreállító) tevékenységet az érintettek hang, beszéd, nyelvi és  kommunikációs képességeinek fejlesztése, az életminőségük javítása érdekében. A logopédus autonóm szakember, aki munkája során gyakran együttműködik orvosokkal, pszichológusokkal, pedagógusokkal, más területen képzett gyógypedagógusokkal, gyógytornászokkal, ápolókkal és más segítő szakemberekkel.

Hol dolgoznak a logopédusok?

A logopédiai tevékenységnek minden életkorban és számos színtéren megvannak a sajátságos feladatai. Logopédusok végzik az agyi bénulással, szájpad- és ajakhasadékkal, más fejlődési rendellenességgel született csecsemők és a nem beszélő kisgyerekek korai beszédfejlesztését, beszédindítását. A logopédusok fejlesztik a beszélt vagy írott nyelvi elmaradást mutató óvodás és iskoláskorú gyerekek kiejtését, beszédértését, beszélt és írott anyanyelvi kifejezőkészségét, hangadási és nyelési zavarait a köznevelési intézményekben. Logopédusok foglalkoznak a sérülés vagy betegség következtében kórházba kerülő, rehabilitációra szoruló felnőttekkel is, akiknek a hangadás, a beszéd és a beszédértés, a táplálkozás vagy az írás és olvasás terén vannak nehézségeik. A logopédusok szakterületéhez tartozik a beszédtechnika, a nyilvános beszéd formáinak oktatása is színészek, énekesek, menedzserek, más hivatásos beszélők (pl. a rádió, televízió hírolvasói, riporterei) és politikusok számára. Mivel a logopédia rendkívül szerteágazó szakterület, a logopédusok egy része specializálódik, például a korai fejlesztésre vagy éppen a felnőttek beszédzavarainak klinikai ellátására.

Ki alkalmas logopédusnak?

A logopédus kitűnően és szívesen kommunikál, beszéde jól artikulált, kifejezőkészsége, nyelvi képessége magas szintű, és küldetésének tartja a kommunikációs zavarokkal küzdő emberek segítését.

Logopédusképzés a Bárczin

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon folyik hazánkban a legkorábbi (több mint százéves hagyománnyal bíró) logopédusképzés. Tanárai a logopédusképzés legelismertebb szakemberei, tudományos és gyakorlati területen egyaránt vezető oktatói. A logopédiát jelenleg a Gyógypedagógia alapképzés szakirányaként lehet választani. A 2017 szeptemberétől megújuló képzés minden eddiginél bővebb tartalommal és több gyakorlattal indul, felkészítést nyújt a korai beszéd- és nyelvi fejlesztéstől a beszédtechnika-oktatáson át a főbb klinikai beszéd- és nyelvi zavarok ellátásáig a logopédia legfontosabb tevékenységi formáira.  A képzés főbb tartalmai:

  • Nyelvtudományi, egészségügyi, pszichológiai alapismeretek
  • Önismereti, zeneterápiás, beszédtechnikai gyakorlatok
  • Beszédzavarok (pl. diszfónia, artikulációs zavarok, dadogás) terápiája
  • Nyelészavarok (myofunkcionális zavarok, diszfágia) terápiája
  • Nyelvi zavarok (pl. nyelvfejlődési zavarok, afázia) terápiája
  • Specifikus tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) korrekciója
  • Szakmai gyakorlat logopédiai és rehabilitációs intézményekben

A logopédia szakirányra a gyógypedagógia alapszakon belül beszédalkalmassági vizsga útján lehet bekerülni, ahol a jelöltek bemutatják kiváló beszéd- és nyelvi képességeiket. Ennek sikere érdekében javasoljuk a logopédiára jelentkezni vágyóknak, hogy a jelentkezés előtt logopédus szakembertől kérjenek szakvéleményt a beszédükről, ez ügyben a Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége tagjaihoz lehet bizalommal fordulni. http://www.mlszsz.hu/egyesulet/logopedusfelnott.html Az így kapott támogató szakvélemény pozitív elbírálást jelent a beszédalkalmassági vizsgán. A logopédia szakirányra való bekerülés további feltételeit, valamint a keretszámot adott évben a munkaerő-piaci igények és a szakirányfelelős szakcsoport által kialakított rangsor alapján, a Kar állapítja meg és minden évben közzéteszi a honlapon.

A Logopédia Szakcsoport elérhetősége: logotanszek@barczi.elte.hu
szakcsoportfelelős: Dr. Kas Bence
adminisztrátor: Breitner Zsuzsanna

Linkek

Mi a specifikus nyelvi zavar? Nemzetközi kampányfilm a nyelvfejlődési zavarról (https://www.youtube.com/watch?v=bulnEJSsfA4)

Logopédushallgatók villámcsődülete a Logopédia Európai napján (https://www.youtube.com/watch?v=ePFxabPoUPo)

Mit tud az utca embere a beszédről, nyelvről és a logopédiáról? Bárczis logopédushallgatók riportfilmje (https://www.youtube.com/watch?v=erl0PiU1Foc)

Logopédia! Érted! (https://www.youtube.com/watch?v=h5ZPRI2ULqI)