Hetedik Fogyatékosságtudományi Konferencia

Hetedik Fogyatékosságtudományi Konferencia
11/26 - 11/27

2019. november 26. 09:00 - 2019. november 27. 17:30

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Budapest, Ecseri út 3., C/105-107, Tóth Zoltán terem)

11/26 - 11/27

2019. november 26. 09:00 - 2019. november 27. 17:30

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Budapest, Ecseri út 3., C/105-107, Tóth Zoltán terem)


Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézete, Fogyatékosságtudományi Doktori Műhelye, a Magyar Szociológiai Társaság Fogyatékosságtudományi Szakosztálya,
valamint a Társadalomtudományi Kutatóközpont
2019. november 26-27-én rendezi meg a Hetedik Fogyatékosságtudományi Konferenciát, amelynek témája:

“Hatalom és Fogyatékosság”

 

„.. a hatalom nem intézmény, nem struktúra, nem valamiféle erő, amellyel egyesek esetleg meg vannak áldva: a hatalom az a név, amellyel egy adott társadalomban egy bonyolult stratégiai helyzetet megjelölnek"
(Michel Foucault)

A fogyatékosságtudomány a fogyatékosságot sokkal inkább társadalmi elutasításként, elnyomásként, semmint személyes meg nem felelésként definiálja. Kérdésfelvetéseiben, kutatásaiban, ismeretszerzésében egyrészt hirdeti az érintett személyek egyéni tapasztalatainak tudományos jelentőségét, másrészt a tudományok határainak újrarajzolására és innovatív megközelítések és tartalmak integrációjának fontosságára hívja fel a figyelmet. Alapvető feladatának tekinti, hogy behatóan tanulmányozza a hatalom jelenléteinek, jelenségeinek a mindennapi életet átható, s egyben abban gyökerező formáit.

A konferenciaszervezők a témakör interdiszciplináris megközelítését támogatják, így a jelen konferencia diszciplináris keretektől függetlenül szeretne a hatalom, a hatalmi viszonyok és a fogyatékosság kapcsolatának kérdése iránt érdeklődők gondolatainak, elméleteinek, gyakorlatainak, művészeti alkotásainak, tudományos eredményeinek bemutatkozási lehetőséget biztosítani.

 

Tervezett program

1. nap  – 2019. november 26.

Levezető elnökök: Csángó Dániel (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar), Cserti-Szauer Csilla, drs. (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)

 

09.00 -10.00 - Érkezés, regisztráció
10.00 -10.10 - Moderátori keretezés
10.10 -10.20 - Papp Gabriella, Phd habil. (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, dékán): Dékáni megnyitó
10.20 -10.25 - Könczei György, DSc (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, intézetigazgató): Intézetvezetői köszöntő
10.25 -10.30 - Moderátori keretezés

Vitaindító előadás

10.30 -11.30 -  Prof. Anita Ghai, PhD (Ambedkar University, School of Human Studies): Lehetőségek és ígéretek: fogyatékosságtudomány a gyakorlatban
11.30 - 11.35 - Livits Réka grafikus jegyzetelő összefoglalása

11.35 -12.00 - Kávészünet

Vitaindító előadás

12.00 -13.00 - Prof. Jan Walmsley, PhD (The Open University): Inkluzív kutatás a gyakorlatban
13.00 - 13.05 - Livits Réka grafikus jegyzetelő összefoglalása
13.05 - 13.10 - Moderátori keretezés

13.10 -14.30 - Ebédszünet

13.20 - 13.40 - Kiállítás megnyitó (A épület fsz. keresztfolyosó) - A Magyar Williams Szindróma Társaság fotókiállítása

14.30-16.30 - Párhuzamos szekciók

1.szekció: Inkluzív oktatás és kutatás a felsőoktatásban
szekcióelnök: Kozma Turnpenny Ágnes, PhD (University of Kent), Horváth Péter, drs. (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)

Prof. Jan Walmsley, PhD (The Open University): Kutatás értelmi sérült személyekkel
Bauer Júlia (SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar), Sárközi Sámuel (participatív kutató): Participatív kutatás photovoice módszerrel
Horváth Noémi (SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, hallgató): Inkluzív oktatás a hazai gyógypedagógia alapszakos képzésben
Ótott-Kovács Réka (Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium; SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar): A könnyen érthető kérdőíves kikérdezés tapasztalatai

2. szekció: Társadalmi nemek és fogyatékosság

Prof. Anita Ghai (Ambedkar University, School of Human Studies)
szekcióelnök: Könczei György, DSc (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)

3.szekció: Gere Ilona Tudományos Ülés
szekcióelnökök: Cserti-Szauer Csilla, drs.
(ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar), Dunás-Varga Ildikó, drs. (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)

Lechnerné Vadász Judit (független szakértő): Gere Ilona szakmai hagyatéka
Csillag Sára, PhD (Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar, dékán): Megváltozott munkaképességű emberek és a HR rendszerek
Keszi Roland, PhD (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar): Mesterséges intelligencia, munkaerőpiac, fogyatékosság - Néhány megfontolás
empirikus szociológiai kutatási eredmények fényében
Bányai Borbála, PhD (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar), Légmán Anna, PhD (független szakértő): Intézmények a munkaerőpiaci rehabilitáció területén - Pszichiátriai betegnek diagnosztizált személyek a munkaerőpiacon
Hangya Dóra, drs. (SINOSZ, ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola): Fogyatékos felnőttek és az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés
Kovács Gábor, drs. (ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola): Innovációs trendek a munkapiacon - miként reagálunk a fogyatékosságal élő emberek szükségleteire?

4. szekció
szekcióelnökök: Hernádi Ilona, PhD
(ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar), Kunt Zsuzsanna, drs. (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)

Tóth Miklós Bálint, drs. (Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola): Néhány gondolat a kritikai fogyatékosságtudomány hatalomelméleti alapvetéseiről
Andor Csaba, drs. (ELTE Társadalomtudományi Kar): Foucault felvet, Heidegger válaszol? – párhuzamok a mindennapiság és a hatalomalattiság között
Flamich Mária, PhD (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar), Hoffmann Rita, PhD (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar), Gombás Judit, PhD (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar): A láthatatlan hatalom narratívái - Szavak, tettek, reflexiók és összefüggéseik
Balog Gyula (Első Kézből a Hajléktalanságról Program), Erdőhegyi Márta (A Város Mindenkié), Gyöngyösi Katalin (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, hallgató): Segítség vagy ellenőrzés? A hatalom működése hajléktalan és lelki, mentális nehézségekkel küzdő (pszichoszociális fogyatékossággal élő) emberek életében

5. szekció
szekcióelnökök: Heiszer Katalin, PhD
(Fogyatékosságtudományi Doktori Műhely), Horváth Zsuzsanna, drs. (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)

Bakonyi Eszter, PhD (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): A fogyatékos emberek tudatosítása, fogyasztóként hatalommal való felruházása a digitális világban. Koncepcionális eltérések az európai régiók között a fogyatékos emberekkel való kommunikációban
Hruskó Erika (Önállóan Lakni - Közösségben Élni), Udvarhelyi Tessza, PhD (Közélet Iskolája): „Itt az ember a gondolkodáshoz és cselekvéshez társakra, szövetségesekre talál” – a részvételi akciókutatástól az érdekvédelemig
Kisari Károly (Rejtett Kincsek Down Egyesület): Csodavár-modell – a változás jó
Kiss Virág, PhD (Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar): Empowerment a művészet által
Suha Brigitta (Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Cházár András EGYMI): Generációs identitásválság a társadalmi másság-teremtés tükrében

6. szekció
szekcióelnökök: Katona Vanda, PhD
(ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar), Sándor Anikó, PhD (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)

Petri Gábor, PhD (University of Kent, Tizard Centre):  Értelmi fogyatékos és autista emberek önérvényesítése – A fogyatékosügyi érdekvédelem mostohagyerekei?
Kolonics Krisztián (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság): Másság-teremtés avagy légy önmagad!
dr. Maléth Anett, drs. (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar): Milyen fogaskerekeknek kellene mozgásba lendülniük ahhoz, hogy a támogatott döntéshozatal Magyarországon szélesebb körben elterjedhessen?
Péter Orsolya, PhD (Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar): Isteni ajándék vagy isteni átok? A testi és értelmi fogyatékosság ábrázolása az ókori római forrásokban.
Svastics Carmen, drs. (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola), Tóth Bianka, drs. (ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola): Az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről szóló jelentés (B/3587. szám) elfogadásáról tartott Országos Népjóléti Bizottsági ülés (2015. március 25.) kritikai diskurzuselemzése

7. szekció
szekcióelnök: dr. Gurbai Sándor, PhD
(University of Essex, School of Philosophy and Art History, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)

Antonia Cioanca (Central European University): Democracy and Absent Citizens: Voting Capacity and the Electoral Participation of People with Cognitive and Mental Impairment
dr. Fiala-Butora János, PhD  (Társadalomtudományi Kutatóközpont): The capabilities approach and voting by persons with disabilities: in pursuit of dignity?
Ruth Candlish, drs. (Central European University): The political representation of disabled people – exploring the forms and mechanisms behind descriptive and substantive representation in legislatures
William E. Longden, drs. (Joyofsound): Inclusive participatory design of bespoke music instruments and auxiliary equipment as emancipatory arts interventions that advocate for equality, personal and social wellbeing.

8. szekció
szekcióelnök:
Fazekas Ágnes Sarolta, PhD (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)

Jurga Jonutyte, PhD (Institute of Lithuanian Literature and Folklore), Giedre Smitiene, PhD (Institute of Lithuanian Literature and Folklore): Inversions of Soviet Ableism in the Contemporary Lithuania
Olia Kazakevich, drs. (Central European University, Department of Gender Studies): Disability, femininity, and affect: mothers of children with disabilities in Russia 
Floor van't Ende (Central European University, Department of Gender Studies): Higher education policies for the knowledge society: the place of (dis)ability
Madina Karsakpayeva, drs. (ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola): Home-schooling as an oppression and power for students with disabilities. The Case of Kazahstan

16.30. 17.00 - Kávészünet

17.00-17.30 - Prof. Dan Goodley, PhD (The University of Sheffield, School of Education): A Disability Studies - An Interdisciplinary Introduction c. kötet első magyar kiadásának bemutatása (Skype), a konferencia első napjának zárása

2. nap – 2019. november 27.

9.00 - 9.30 - Érkezés, regisztráció

9.30 -11.00 - Prof. Anita Ghai, PhD: Workshop

9.30 -14.30 - Prof. Jan Walmsley, PhD: Life history workshop (önérvényesítők és szövetségeseik számára)

 

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.
A helyszín és a konferencia akadálymentes, tolmácsolást és személyi asszisztenciát biztosítunk.
Az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása az ELTE BGGYK és a Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda támogatása nélkül nem valósulhatna meg.
A rendezvényt továbbá támogatja az ELTE PPK, az ELTE Tudományos Tanácsa, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Hivatal, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány és a Társadalomtudományi Kutatóintézet.
A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy az alábbi gombra kattintva regisztráljon az eseményre.

A regisztráció elküldésével a jelentkező egyidejűleg tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar a rendezvényen a jelentkezőről készülő fotó- és/vagy videófelvételen megjelenő képmását a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2.48. § (1) bekezdése értelmében elkészítheti és felhasználhatja - ideértve a nyilvánosságra hozatalt is. A regisztráció során megadott adatokat kizárólag a konferencia szervezésének céljából használjuk fel és kizárólag a konferencia megtartásának idejéig kezeljük.

Regisztrációját már nem tudjuk fogadni./Sorry, the conference registration has expired.