Folyamatos a jelentkezési lehetőség a 2019-20-as tanév I. (őszi) félévi szakirányú továbbképzéseire

2019.07.05.
Folyamatos a jelentkezési lehetőség a 2019-20-as tanév I. (őszi) félévi szakirányú továbbképzéseire

Szakértői bizottsági komplex tevékenység szakirányú továbbképzés (3 félév)

Az első alkalommal meghirdetett szakirányú továbképzés célja a minőségi és méltányos szakértői folyamatban szükséges szakértelem elmélyitése és a szakmai képesség fejlesztése, az inkluzív szolgáltatói attitűd erősítése, az etikus szakmai magatartás, a protokolláris működés közös rendszerbe illesztésével a komplex szakértői kompetenciák kialakítása. A szakértő bizottsági komplex tevékenység szakterület, életkor és tevékenységtartalom szerint változó, mely szempontokat a képzés figyelembe veszi.

A szakirányú továbbképzés elvégzésével hallgatóink képessé válnak

 • az orvosi, pszichológiai diagnózisok, vizsgálati eredmények ismeretében korszerű eszközökkel komplex gyógypedagógiai pszichológiai differenciáldiagnosztikát elvégezni
 • a gyógypedagógiai diagnosztika digitális eszközrendszerének használatára
 • a diagnosztikai eredményeket a gyógypedagógiai tevékenység és folyamatok, tudatos, célorientált tervezésével összehangolni
 • a team-munkához szükséges kooperációra, kommunikációra
 • adaptálni az elsajátított ismereteket a saját szakterületére
 • a szülőkkel és más szakemberekkel kölcsönösen értő szakmai konzultációra, gyógypedagógiai, pszichológiai tanácsadásra.

A továbbképzés elvégzésével hallgatóink "szakértői bizottsági komplex diagnoszta" szakképzettséget szereznek. 

A  képzés tervezett induló időpontja: 2019-20-as tanév őszi félév

Részvételi díj: 180 000 Ft/félév

Jelentkezési határidő: 2019. július 20.

 

BA gyógypedagógia alapképzési szak szakirányú továbbképzés (3 félév)

A gyógypedagógia alapképzési szak szakirányú továbbképzés gyógypedagógia alapképzésben már oklevéllel rendelkezők számára nyolc szakirányon kínál lehetőséget újabb szakképzettség megszerzésére:

 • Autizmus spektrum pedagógiája
 • Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány
 • Hallássérültek pedagógiája szakirány
 • Látássérültek pedagógiája szakirány
 • Logopédia szakirány
 • Pszichopedagógia szakirány
 • Szomatopedagógia szakirány
 • Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány

A képzési idő félévekben: 3 félév, a logopédia szakirányon 2019. ősztől 4 félév!

Önköltség: 160 000 Ft/félév

A felvétel feltételei:

 1. Gyógypedagógia alapképzésben a választott szakiránytól különböző szakirányon, illetve korábban ennek megfeleltethető főiskolai szintű képzésben szerzett oklevél. 
 2. A logopédia és a hallássérültek pedagógiája szakirány választása esetén a felvétel feltétele továbbá az alkalmassági vizsgán való sikeres megfelelés.

Jelentkezési határidő:

 • Hallássérültek pedagógiája és logopédia szakirányokon: 2019. június 25.
 • A többi szakirányon: 2019. július 20., ill. a max. keretlétszámok eléréséig lehetséges

 

Gyógypedagógus-szakvizsga (2 vagy 4 félév)

A gyógypedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzés célja, hogy elősegítse a gyakorlatban dolgozó kollégák ismereteinek megújítását. A képzésben az 1. és a 2. félév során a hallgatók kötelező tanegységeket hallgatnak.

A 3. és a 4. félévben két modul közül lehet választani: a) Gyógypedagógiai szakismeret és gyakorlat megújítása b) Gyógypedagógiai szakértő, gyógypedagógiai gyakorlatvezető, vezetőtanár.

A képzési idő félévekben: 4 félév, mely az előzetes tudások beszámítási rendje alapján, adott feltételek fennállása esetén 2 félév alatt is teljesíthető.

A  képzés tervezett induló időpontja: 2019-20-as tanév őszi félév

Részvételi díj: 130 000 Ft/félév

Jelentkezési határidő: 2019. július 20.

 

Logopédiai rehabilitáció (2 félév)

A szakirányú továbbképzés célja a logopédusok felkészítése a felnőttkori szerzett központi idegrendszeri sérülés kapcsán kialakult beszéd/nyelvi zavarok, a nyelészavarok és a különböző etiológiájú hangképzési zavarok logopédiai terápiájára. A képzés során a hallgatók ismereteket szereznek az afázia, diszartria, hangképzési zavarok és a diszfágia terápiás eljárásairól, a háttérben álló neurorehabilitációs folyamatokról. Olyan korszerű rehabilitációs szemlélet megalapozása/kialakítása történik, amely a fenti kórképek ellátásának interdiszciplináris jellegével összhangban ötvözi a medicinális, nyelvészeti, pszichológiai és gyógypedagógiai ismereteket. A képzés elsősorban gyakorlati orientáltságú. Végigvezeti a hallgatót a szerzett beszéd-/nyelvi zavarok, a hangképzési és nyelészavarok alapvető differenciáldiagnosztikai eljárásain, a terápiás munka gyakorlati folyamatain, azok tervszerű alkalmazásán. A gyakorlatok 8 fős csoportokban történnek, és szupervízió mellett folynak.

A képzési idő félévekben: 2 félév

A felvétel feltételei: logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógus logopédia szakirányon; ill. motivációs beszélgetésen való megfelelés.

Önköltség: 270 000 Ft/félév

Jelentkezési határidő: 2019. július 10.

Motivációs beszélgetés tervezett időpontja: 2019. július 18.

 

Integrált szülő-csecsemő konzultáció (4 félév)

Az integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció a koragyermekkor (0-5 év) időszakában használható prevenciós és intervenciós módszer. A korai érzelmi- és viselkedésszabályozási problémák (regulációs zavarok), kapcsolati nehézségek, és egyéb korai testi-lelki problémakörök kezelését, enyhítését célozza meg, ezzel támogatva a kiegyensúlyozott szülő-gyermek kapcsolatot és a harmonikus fejlődés lehetőségét.  

A jelentkezés feltétele: 

 • legalább alapképzésben szerzett oklevél  a következő képzési területek valamelyikén: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, pedagógusképzés, orvos- és egészségtudomány, jog- és igazgatástudomány
 • motivációs beszélgetésen való részvétel és megfelelés

A képzési idő félévekben: 4 félév

Önköltség: 150 000 Ft/félév

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 16.

Motivációs beszélgetés tervezett időpontja: 2019. július 8. és augusztus 23.

 

Waldorf osztálytanító és Waldorf Extra Lesson fejlesztő szakpedagógus szakirányú továbbképzések (4 félév)

A szakirányú továbbképzések célja: pedagógusok felkészítése a magyar Waldorf-iskolák osztálytanítói feladatainak ellátására, ill. a résztvevők felkészítése a Waldorf-pedagógia gyermekszemléletét hordozó Extra Lesson fejlesztőeljárás alkalmazására a tanulási és/vagy viselkedési nehézségekkel, zavarokkal küzdő gyermekek fejlesztésében.

A jelentkezés feltétele:

 • Az alábbi szakok valamelyikén legalább alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) szerzett oklevél:
  • tanító
  • gyógypedagógus
  • tanár
 • Motivációs beszélgetésen való részvétel és megfelelés

A képzések tervezett induló időpontja: 2019-20-as tanév II. tavaszi félév

Részvételi díj: 190 000 Ft/félév

Jelentkezési határidő: folyamatos

Motivációs beszélgetés tervezett időpontja: egyeztetés alatt

A szakirányú továbbképzések megfelelő létszámú jelentkező esetén indulnak.

Részletes információk