Fogyatékossággal élő Személyek Nemzetközi Napja 2020

dr. Fazekas Ágnes Sarolta | 2020.12.03.
Fogyatékossággal élő Személyek Nemzetközi Napja 2020
Ma már széles körben ismert, hogy december 3. a Fogyatékossággal élő Személyek Nemzetközi Napja. Célja a fogyatékossággal élő emberekkel kapcsolatos társadalmi tudatosság növelése, a társadalmi elfogadás és megértés elősegítése, valamint a fogyatékossággal élő emberek által elért eredmények és részvételük megünneplése. Az ENSZ minden évben egy releváns társadalmi kérdést tűz ki a Nemzetközi Nap éves témájának, amely átfogó hangsúlyt fektet arra, hogyan törekedhet a társadalom az inkluzivitásra azáltal, hogy megszünteti a fogyatékossággal élő személyek társadalmi részvételét akadályozó fizikai, technológiai és szemléletbeli akadályait. E jeles nap megünnepléséhez csatlakozik idén is az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar.

A fokozottabb kirekesztődés és az egyenlőtlenségek aggasztó tendenciái

A különböző szakpolitikákban és gyakorlatokban védelmezni kell valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes és egyenlő gyakorlásának biztosítását. Ennek ellenére számos társadalmi akadály korlátozza (különösen a jelen világjárványban) a különböző háttérrel, élettapasztalatokkal, szükségletekkel rendelkező személyek, köztük a fogyatékossággal élő személyek teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását.

Senki se maradjon ki

A Fogyatékossággal élő Személyek nemzetközi napjának idei témája: „Újjáépítés: a fogyatékosságot befogadó, hozzáférhető és fenntartható COVID-19 utáni világ felé” középpontba helyezi a társadalom akadályainak tudatosítását és a fogyatékossággal élő személyek aktív szerepvállalásának elősegítését, egy befogadó, fenntartható, COVID-19 utáni világ közös létrehozását.

Együtt a Befogadásért

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon mindannyian azért dolgozunk, hogy lépésről-lépésre hozzájáruljunk egy befogadóbb társadalom kialakításához. Közös célunk, hogy felkészült, az emberi létezés sokszínűségére nyitott szakembereket képezzünk, akik komoly és evidenciaalapú tudással felvértezve hozzájárulhatnak egy olyan társadalom létrejöttéhez, amelyben senki sem rekesztődik ki társadalomból fogyatékossága vagy bármiféle más tulajdonsága miatt. A „Semmit rólunk, nélkülünk” elv, valamint a fogyatékossággal élő személyek aktív szerepvállalásának elősegítése kiemelkedő jelentőséggel bír kari közösségünk számára. A különböző szereplőkkel, érintett személyekkel szinergiában dolgozunk az oktatási, kutatási, tudományos közéleti, és gyakorlatban folytatott munkánk során. Jelen évben a pandémia és kapcsolódó társadalmi kihívások még erőteljesebben rámutattak a társadalmi befogadás törékenységére, és a társadalmi kirekesztődés komoly veszélyeire. Mindenkor, de most különösen kari és egyetemi közösségünk még jobban összekapaszkodik és támogatjuk egymást egy befogadóbb és fenntarthatóbb társadalom megvalósításában.