Felhívás a 2022. őszi kari TDK konferencián való részvételre

2022.09.09.
Felhívás a 2022. őszi kari TDK konferencián való részvételre
Várjuk nevezésed a kari TDK őszi házi konferenciára, amelyen sikeres szereplés esetén ott a helyed a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Kövesd figyelemmel a kari Tudományos Diákköri Tanács felhívását és tájékoztatóit a részletekről.

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Kari Tudományos Diákköri Tanácsa 2022. november 9. (szerda) 14.30 órától rendezi meg a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára kvalifikáló, őszi házi konferenciáját. A kari Tudományos Diákköri Konferencián, majd sikeres szereplés esetén a 36. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek.

A kari nevezéshez szükséges online adatlapot 
ELTE-BGGYK_Kari TDK Konferencia_előregisztráció (google.com)
2022. szeptember 27. 12:00-i határidővel,

míg a TDK pályamunkákat 2022. október 3. hétfő 12:00-i határidővel várjuk
elektronikus formában az alábbi címre: kondor.zsuzsa@barczi.elte.hu
(nyomtatott példány leadására nincs szükség)

A kari tájékoztató innen érhető el.

A 36. OTDK részvételi felhívása az alábbi linkne érhető el: https://otdk.hu/hir/a-36-otdk-kozponti-felhivasa-es-mellekletei

Felhívjuk a hallgatók és témavezetőik figyelmét arra, hogy a BA, BSc képzés keretében megírt, és ugyanezen BA/BSc képzés keretében intézményi TDK konferencián bemutatott, az intézményi TDK-konferencia idején még meg nem védett szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a 36. OTDK-ra benevezhető. Ebben az esetben ellenőrizni szükséges, hogy mindkét szempont – szakdolgozat és TDK pályamunka - tartalmi és formai követelményeinek megfeleljen a munka.

MA képzésben az abszolutóriumot megelőzően szükséges a TDK dolgozatot bemutatni, és ha TDK dolgozatot szakdolgozatként is tervezik benyújtani, akkor figyelni kell arra, hogy védési eljárásra még nem bocsájtott dolgozat mutatható be TDK dolgozatként.

A PÁLYAMUNKÁK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

Az intézményi TDK konferenciára beadott dolgozatok a pályázni kívánt OTDK szekciók szempontrendszere alapján kerülnek értékelésre.

Ennek megfelelően a dolgozatokat a megpályázni kívánt szekció kiírása alapján kérjük elkészíteni már a kari konferenciára is. A pályamunkák formai követelményeiről a hallgatók a szekciók felhívásainak mellékleteiben tudnak tájékozódni. Az egyes szekciók követelményei eltérőek lehetnek.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy néhány szekció esetén kvótarendszer került bevezetésre, mely alapján az ELTE nem minden esetben jogosult a pályamunka indítására.

A beérkezett pályaműveket független szakmai testület bírálja. A jelölteknek a házi konferencián bemutatóval kísért előadásban, melyet vita követ, zsűri bizottság előtt kell az OTDK nevezés jogát megszerezni. Az előadás és vita bemutatásának szempontjai és zsűri általi értékelése szintén az OTDK szekció szempontrendszerének megfelelően történik.

Bővebb információ az Országos Tudományos Diákköri Tanács oldalán (www.otdt.hu), a fent megadott e-mail címeken szerezhető, a TDK munka iránt érdeklődőket várjuk a kari Tudományos Diákkör MS Teams felületén is.

A Teams felülethez IDE kattintva lehet csatlakozni.

Sikeres szereplést kíván:

Kari Tudományos Diákköri Tanács
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

A rendezvény az ELTE BGGYK “Kapcsolódó közösségek a tudományos tehetséggondozásban ” című HHTDK-22-es pályázatának keretében valósul meg a Miniszterelnökség és a Nemzeti Tehetség Alap Nemzeti Tehetség Programjának támogatásával. Támogatás időtartama: 2022. szeptember -2023. Június Támogatás teljes összege: 750 000 Ft