Elkészült a BTMN Szakmai Ajánlás

2020.11.05.
Elkészült a BTMN Szakmai Ajánlás
Elkészült és letölthető az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar BTMN Szakmai Ajánlás Munkacsoportja által készített szakmai anyag.

Az ajánlás célja, hogy az Irányelvek a Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához című dokumentum mellett a Beilleszkedési, Tanulási és Magatartási Nehézséget (BTMN) mutató gyermekek eredményes nevelés- oktatásához is támogatást nyújtson a pedagógus és gyógypedagógus kollégák számára. A BTMN ajánlás bemutatja a kapcsolódó szakmai álláspontok különböző kérdéseit, az elmélet, a jogszabályi előírások és követelmények, valamint a (gyógy)pedagógiai szakmai alapon járó „különleges bánásmód” lehetséges eszközeit, módszereit, technikáit, megoldásait.

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar ajánlása 2020. februárjára készült el, majd több körös szakmai lektorálást, véleményezést (valamint a vírusjárvány miatti digitális oktatást és a nyári oktatási szünetet) követően 2020. szeptember 30. napján vált véglegessé. 

Jelentős szakmapolitikai elismerésnek tartjuk, hogy az ajánlást az EMMI a köznevelésért felelős államtitkár döntése értelmében – hivatalosan közzéteszi az Oktatási Hivatal kerettantervi oldalán „A 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók” alatt az „Irányelvek és alapprogramok” alpontban.

Köszönjük az ELTE BGGYK BTMN Szakmai Ajánlás Munkacsoportja tagjainak munkáját!