Elérhető a Fogyatékosság és Társadalom idei második száma

2018.12.21.
Elérhető a Fogyatékosság és Társadalom idei második száma
A Fogyatékosság és Társadalom interdiszciplináris szakmai-tudományos periodika nyomtatott formában csaknem tíz éve (2009 óta) van jelen a hazai tudományos életben. Létrehozásának ötlete 2007-ben Könczei György, (a folyóirat alapító főszerkesztője) fejében született meg. Az e-folyóirat elindításával a régi-új szerkesztőség célja, hogy a közel tízéves múlttal rendelkező kiadvány értékeit, hagyományait megőrizve, annak tartalmát a lehető legszélesebb olvasóközönséghez juttassa el.

Ma is érvényesek az első szám olvasói köszöntőjében Mesterházi Zsuzsa és Könczei György által megfogalmazott mondatok: „… a fogyatékosság jelensége és a fogyatékossággal élő ember együttesen kerül a szemlélődés, a kutatás, a kapcsolatkereső diskurzus középpontjába. A távolítás és a közelítés gesztusait, technikáit egyaránt fogjuk alkalmazni. Az elvonatkoztató tudományos kutatások feltáró munkáiban biográfiák sokaságának tapasztalatait, kapcsolati hálóit, történeti és társadalmi összefüggéseit gyűjtjük össze, ugyanakkor megmutatunk élő arcokat, egyéni életutakat is a személyes sorsok szövedékének lenyűgöző bonyolultságaiban.”

A Tanulmányok rovatban kizárólag anonim módon lektorált tudományos írásokat közlünk. Kiemelt figyelmet szentelünk annak, hogy publikációs lehetőséget teremtsünk PhD hallgatóknak is.

A Tiszta forrás rovatunkban fogyatékossággal élő személyek hangjai szólalnak meg élettörténetekből, novellákból, versekből, blogokból, vagy publicisztikákból. Rendkívül fontosnak tartjuk e hangok megismerését és megismertetését.

A Fórum rovat egyrészt fogyatékosságügyi témák megvitatására kínál szakmai fórumot, másrészt hiánypótló kezdeményezésként olyan munkákat is várunk, amelyek nem kifejezetten fogyatékosság-témában íródtak, azonban az inspiráló gondolatcsere folytán hozzájárulhatnak a fogyatékossággal élő emberek társadalmi helyzetének, a fogyatékosság jelenségének kiterjedt vizsgálatához, értelmezéséhez.

A Szemle rovat a fogyatékosság szempontjából releváns kötetek, művészeti alkotások bemutatásának, ismertetésének, kritikájának ad helyet.

A folyóirat évente kétszer jelenik meg, tavasszal és ősszel, a fogyatekossagtudomany.elte.hu oldalon. A periodika elsődleges nyelve a magyar, de esetenként tervezzük egy-egy angol, illetve német nyelvű cikk megjelentetését is.  

Fogadják szeretettel.

FT Szerkesztőbizottság