dr. Csiky Erzsébet (1938-2022)

2022.09.20.
dr. Csiky Erzsébet (1938-2022)
Életének 84. évében, 2022. augusztus 31-én elhunyt Csiky Erzsébet, az ELTE Bárczi Guszáv Gyógypedagógiai Kar nyugalmazott főiskolai tanára, gyógypedagógus, klinikai gyermekszakpszichológus, a pszichológia tudomány kandidátusa.

Gyakran kell szembesülnünk olyan szomorú hírekkel, amelyek volt kollégáink távozását adják tudtunkra. Azokét, akikkel évtizedek kötnek össze bennünket a segítő hivatásban, bár az évek múlása meglazítja a korábbi szoros szálakat. Így van ez most is nagy sajnálatunkra, amikor az intézményünkben több évtizeden át oktató munkatársunktól, dr. Csiky Erzsébettől kell búcsút vennünk.

Távozásának híre bizonyára sokakat megérint a gyógypedagógus és pszichológus kollégák, sok-sok korábbi hallgatója, nem különben a fogyatékossággal élő gyermekeket felnevelő családok körében, mivel pályáját, tevékenységét szakmájának sokszínű, segítő attitűddel átszőtt szövedéke alkotta.

Erzsike a jogelőd Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézetének kötelékébe tartozott 1970-től kezdődően, munkájának a kétezres évek elején történő lezárásáig. Kutatási területe a biológiai és környezeti tényezők korai fejlődésre gyakorolt hatásának komplex feltárása volt, amely a koraszülött gyermekek számára biztosítandó segítségnyújtás, a korai felismerés, a napjainkban sokak által művelt korai intervenció hazai megvalósításának élharcosává tette. 1974-ben dr. Korányi Györggyel együttműködve, kezdeményezésére került bevezetésre a Péterffy Sándor utcai Kórház Csecsemő Osztályán a koraszülött gyermekek szülei számára a rendszeres tanácsadás. Ezt követően megindult a gyógypedagógus hallgatók felkészítése erre a speciális, korai fejlődéssel és fejlesztéssel összefüggő feladatra és ennek implementálására a gyógypedagógus-képzésbe. Külhoni példák nyomán közreműködésével került sor a gyógypedagógiai diagnosztikai eszköztár bővítésére, a Denver teszt és a Brunet-Lezine pszichomotoros fejlődési teszt alkalmazására a hazai gyakorlatban.  Kutatómunkája, az Intézet Vizsgáló és Tanácsadó részlegében ill. más intézményekben szerzett széleskörű klinikai tapasztalatai alapozták meg 1995-ben a kandidátusi fokozat megszerzését kissúlyú újszülöttek fejlődésének nyomonkövetése témájában. Pályafutására visszatekintve kijelenthetjük: a korai intervenció úttörője, iskolateremtő személyisége volt. Közleményei a korai ellátás kérdései mellett az értelmi fogyatékosság korai felismerésével, a tanulási zavarok korai időszakra visszavezethető „gyökértüneteivel” összefüggésben jelentek meg. A korai témakört érintő ismeretek átadásán kívül oktatója volt a Gyógypedagógiai lélektan, a Fejlődéslélektan, az Értelmi fogyatékosok pszichológiája, az Affolter terápia valamint a Pszichodiagnosztika tárgyaknak, Pszichodiagnosztika gyakorlatok keretében segítette gyógypedagógus-hallgatók felkészülését, a szülőkkel történő együttműködés, a tanácsadás gyakorlatának elterjedését. Kedves, közvetlen, mások felé forduló magatartása miatt tanítványai, munkatársai kedvelték, az érintett családok szívesen fogadták tanácsait még idősebb életkorú gyermekeik esetében is.

 Az évek múlása, a folyamatos, újabb szakmai kihívások azonban meglazították az aktív kapcsolattartást. Ez eltávozása kapcsán tanulságok levonásával is jár: bár a pálya lezárult, az utódok, tanítványok, kollégák építik tovább a hetvenes évektől szárba szökkent elgondolásokat, mely napjaink gyógypedagógiájának trendjévé vált. Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és a Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet hajdani-jelenlegi kollégái szeretettel és elkötelezettséggel őrzik dr. Csiky Erzsébet ny. főiskolai tanár emlékét. ERZSIKE, NYUGODJ BÉKÉBEN, EMLÉKEDET MEGŐRÍZZÜK!

Gereben Ferencné dr., professor emeritus

Gyászjelentés