Tervezett közösségfejlesztés óvodás és kisiskoláskorú közösségekben

2024.04.24.
Tervezett közösségfejlesztés óvodás és kisiskoláskorú közösségekben
A gyermekközösségek támogatása minden életkorban kiemelt feladata a szakembereknek. Ezért az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központja képzést hirdet „Tervezett közösségfejlesztés módszertani alapjai a köznevelésben, óvodás és kisiskoláskorú gyermekközösségekben” címmel. A képzés célja, hogy a résztvevő az óvodáskorú gyermekek és/vagy a kisiskoláskorú tanulók pszichológiai jellemzőinek ismeretében képes legyen ezekhez alkalmazkodva az adott gyermekközösség társas szempontú támogatásának megtervezésére, kivitelezésére és értékelésére. Ismerje a közösségfejlesztés általános kereteit, lépéseit, legyen képes a közösségfejlesztés céljainak meghatározására, a folyamat megtervezésére.

A tervezési folyamathoz egy olyan keretrendszer használatát sajátítja el a résztvevő, amely unikális módon mind a gyermekcsoport adatfelvételéhez, mind pedig az adatok elemzéséhez segítséget nyújt. A folyamatba ágyazott képzés előnye, hogy a résztvevőnek lehetősége van az elsajátított ismereteket azonnal gyakorlatban alkalmazni és erről folyamatos visszajelzést kap a mentorált folyamatban, illetve lehetősége nyílik szélesebb körben is megvitatni tapasztalatait. A résztvevő nemcsak egyetlen módszer alkalmazására válik képessé, hanem arra is, hogy fokozott önállósággal válassza meg a céljainak megfelelő eszközöket a közösségfejlesztéshez.

A folyamatba ágyazott 30 órás továbbképzés frontális, kis csoportos és egyéni tevékenységekre épít az interaktív előadás és megbeszélés, valamint az e-mentorált egyéni munka módszereit alkalmazva.

A továbbképzés fő tematikai egységei:

 • A közösségfejlesztés általános alapjai
 • Az óvodás és kisiskoláskorú gyermekek pszichológiai jellemzői, hangsúlyosan a csoportban elfoglalt hely és a kortárskapcsolatok szerepe
 • Közösségfejlesztés az óvodás és kisiskoláskorú gyermekek csoportjaiban
 • Szociometriai módszertanok a megismerési folyamatban
 • Szociometria alkalmazása a gyakorlatban
 • Szociometria a közösségfejlesztés eszközeként
 • Képzés lezárása, reflexiók

A képzést ajánló kisfilm itt tekinthető meg

A képzésről további ajánlót itt nézhet

Szervező: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Felnőttképzési eng. szám:
E/2021/000005
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006042
A képzés oktatói: dr. Szekeres Ágota gyógypedagógus, pszichológus, egyetemi docens; Horváth Endre gyógypedagógus, egyetemi tanársegéd
Herbainé Szekeres Erika szakvizsgázott, okleveles gyógypedagógus;
Részvételi díj: 80 000 Ft/fő
Helyszín: Online, MS TEAMS felületen
Képzés ideje: 2024. július 8. - 13. között, 3 nap, a napok még kiválasztás alatt  (A konkrét képzési napokról a jelentkezési határidőt követő napon fogunk tájékoztatást adni!)
Zárókonzultáció: 2024. augusztus

Jelentkezési határidő: 2024. június 24. 

Jelentkezés feltételei:

 • Pedagógus képzés képzési területen (gyógypedagógia, óvodapedagógus, tanító, tanár, konduktor) és/vagy pszichológia, és/vagy szociálpedagógia alap- vagy mesterképzésben (vagy korábban ennek megfeleltethető főiskolai szintű képzésben szerzett oklevél)
 • óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, logopédus, gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógiai terapeuta, szociálpedagógus, konduktor, fejlesztő pedagógus, pszichológus.
 • 2 éves, végzettségének megfelelő szakmai tapasztalat óvodás és/vagy kisiskoláskorú gyermekek ellátásával kapcsolatban

Jelentkezni a jelentkezési határidőig vagy a keretlétszám eléréséig (max. 20 fő) a kitöltött, aláírt jelentkezési lap és a hozzá kapcsolódó mellékletek kizárólag elektronikusan történő megküldésével lehet. A jelentkezést akkor tekintjük befogadottnak, ha a jelentkezési lap és valamennyi szükséges melléklet beérkezett.

Amennyiben a keretlétszám a jelentkezési határidő lejárta előtt betelik, a jelentkezést lezárjuk. Ez a honlapon közzétételre kerül, ezért kérjük, jelentkezése megküldése előtt tájékozódjon.

 

A jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek

 • egyetemi és/vagy főiskolai szintű óvodapedagógus vagy tanító vagy tanár vagy gyógypedagógus vagy logopédus vagy gyógypedagógiai tanár vagy gyógypedagógiai terapeuta vagy szociálpedagógus vagy fejlesztőpedagógus vagy pszichológus vagy konduktori végzettséget igazoló oklevél másolata,
 • legalább 2 év szakmai (pedagógiai, óvodás és/vagy kisiskoláskorú gyermekek ellátásával kapcsolatban) gyakorlat igazolása (a közalkalmazotti jogviszony önmagában nem igazolja a pedagógiai gyakorlatot, ezért kérjük olyan igazolást mutasson be, amelyből a szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül, pl. szerepel benne a munkaköre megnevezése),
 • kitöltött számlakérő nyilatkozat.

 

Jelentkezési lap és a hozzá tartozó mellékletek beérkezési határideje: 2024. június 24. 
A jelentkezési lapot és annak mellékleteit kérjük elektronikusan
szíveskedjenek megküldeni, ill. a képzéssel kapcsolatos kérdéseiket is ide várjuk
e-mail: gytk@barczi.elte.hu

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • Részvétel a továbbképzés teljes óraszámának 80%-án.
 • A záró értékelő teszten legalább 60%-os eredmény elérése
 • A beadandó feladatban legalább 80%-os eredmény elérése
 • A teljesítendő feladatok határidőre történő benyújtása és a hozzájuk kapcsolódó online reflexiós folyamatban való aktív részvétel

 

49/2016. (11.30.) ELTE BGGYK Kari Tanács határozata alapján az a hallgató, aki gyógypedagógia alapvégzettsége (vagy ezzel egyenértékű korábbi főiskolai végzettsége) mellett a gyógypedagógus-szakvizsga képzés megkezdését megelőző 5 naptári éven belül, illetve a gyógypedagógus-szakvizsga képzéssel párhuzamosan a szakvizsga abszolutóriumának megszerzését megelőzően az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon legalább 120 óra időtartamban részt vett pedagógus-továbbképzésben, függetlenül attól, hogy a 120 órát egy vagy több képzés óraszámának összeszámításával szerezte meg és a gyógypedagógus-szakvizsga keretében a „gyógypedagógiai szakismeret és gyakorlat megújítása” modult választja, a „gyógypedagógiai szakismeret és gyakorlat megújítása”modulhoz tartozó tanegységek követelményeinek teljesítése alól felmentést kap.

 

Oktatók bemutatkozása

Jelentkezési lap

Számlakérő nyilatkozat

A továbbképzésre való jelentkezés elküldésével a jelentkező tudomásul veszi az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Általános szerződési feltételek


A pedagógus-továbbképzés keretében szerzett ismeretek beszámítása a gyógypedagógus-szakvizsgába