Demonstrátori pályázati felhívás

2019.09.26.
Demonstrátori pályázati felhívás
A demonstrátori pályázati rendszer célja, hogy a Hallgatók bekapcsolódhassanak a Kar oktatási és kutatási tevékenységébe. Ezáltal a gyógypedagógia valamely területe iránt elkötelezett Hallgatók lehetőséget kapnak tehetségük kibontakoztatására, valamint a felsőoktatás és tudomány világában való gyakorlati tapasztalatszerzésre. Minden, a Karon oktató-kutató tevékenységet folytató szervezeti egység (Intézet) négy demonstrátort foglalkoztathat.

Demonstrátori megbízást kaphat minden olyan alap- és mesterképzésben résztvevő nappali vagy levelező tagozatos Hallgató, akinek előző két lezárt félévének hagyományos tanulmányi átlaga legalább 3,7. A demonstrátori megbízások 2019. októberétől 2020. június 30-ig tartanak. Idő előtti esetleges megszüntetés esetén lehetőség van további pályázati felhívások kiírására és új demonstrátori szerződések megkötésére. A Demonstrátorok havi 15.000 Ft tudományos ösztöndíjban részesülnek, melyet a Hallgatói Önkormányzat biztosít számukra.

A pályázás módja:

A hallgatói pályázatokat a HÖK Irodában kell benyújtani személyesen 2019. október 3. (csütörtök) 14:00-ig. A pályázat az alábbi dokumentumokat kell, hogy tartalmazza: 

  1. Motivációs levél (kiválasztott Intézet neve, tervezett tevékenység, indoklás stb.)
  2. Önéletrajz (Europass formátum)
  3. Előző két lezárt félév hagyományos tanulmányi átlagot igazoló leckekönyv fénymásolata

A pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a Kari Ösztöndíj Bizottság (KÖB) az Intézetek felé továbbítja. Az Intézeti Tanácsok véleményezik a pályázatokat és szakmai javaslatukat a pályázati anyagokkal együtt végső döntésre küldik a KÖB-nek. A KÖB elnöke a Kar dékánjával együtt közösen dönt a demonstrátori pályázatok végső támogatásáról. A bírálat eredményéről az Intézetek vezetői és az érintett Hallgatók legkésőbb 2019. október 20-ig visszajelzést kapnak. 

Részletes pályázati felhívás
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a tudomanyos@barczihok.elte.hu e-mail címre küldhetik.