Beszámolók a Kutatók Éjszakája 2021 eseményről

2021.10.06.
Beszámolók a Kutatók Éjszakája 2021 eseményről
A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar idén ismét csatlakozott az Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozathoz, melynek célja a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése. Az eseményről készült rövid beszámolók az alábbi cikkben olvashatók.

Kapcsolatok: kontraszt  - illat - fény​ - méret 
Előadók: Farkasné Gönczi Rita, Veress Éva Ilona oktatók és Szalatnyai Dorka gyógypedagógus hallgató

A 2021-es Kutatók Éjszakáján az ELTE BGGYK GYMRI Látássérült Személyek Pedagógiája és Rehabilitációja Szakcsoport arra vállalkozott, hogy gyógypedagógus hallgató bevonásával olyan interaktív workshopot valósít meg, ahol a gyengénlátó és vak személyek észlelésének világába kalauzolja el a résztvevőket. 
Az egy órás online alkalmon Veress Éva Ilona oktatónk előadásában megismerhették a résztvevők a látássérülés fogamát, formáit, és a látássérült személyek észlelésének sajátosságait, majd Szalatnyai Dorka gyógypedagógus hallgató 2 szimulációs feladatban a téri tájékozódással foglalkozott, melyhez tojástartókat, kavicsokat, gombokat használt. A feladatok során a résztvevők több Braille betűt is megismertek, melyekből szavakat tudtak összeállítani.
Ezt követően Farkasné dr. Gönczi Rita oktatónk a gyengénlátó személyek olvasását támogató adaptációs lehetőségeket mutatta be kisfilm, képek és egy szimulációs feladat keretében. 
A Kutatók Éjszakája kapcsán megvalósult interaktív workshopot egy rövid, kötetlen beszélgetés zárta, ahol a legújabb digitális eszközökről, az egyenlő esélyű hozzáférés támogatását szolgáló módszerekről folyt eszmecsere.

 

Gyermekvállalás és pszichoszociális fogyatékosság - egy életút tapasztalatai és lehetőségei
Előadók: Bányai Borbála, Kondor Zsuzsa

A résztvevők egy érintett személy életútján keresztül ismerhették meg a pszichiátriai betegnek diagnosztizált személyek mai magyar társadalmi helyzetét és a gyermekvállalással kapcsolatos tapasztalatait. A program célja a szemléletformálás, az emberi sokféleség bemutatása volt. A felhasznált életútinterjú egy tudományos kutatás részeként készült. A workshop keretében tartalmas szakmai beszélgetés alakult ki.

Beszédészlelés és zenei illúziók
Előadó: Jakab Zoltán

Az egy órás hangdemonstrációkat tartalmazó előadás, melyben bevezettük a spektrogram fogalmát a hangingerek esetében, s ennek segítségével elemeztünk különböző akusztikus ingereket (zajok; zenei hangok és hangzatok; természetes beszéd, szinuszhullámú és amplitúdómodulált beszéd). Szó volt a beszédészlelés néhány alapjelenségéről (magánhangzók és mássalhangzók képzése; koartikuláció és ennek fajtái) valamint a szinuszhullámú és amplitúdómodulált beszéd jelentőségéről a beszédészlelés fejlődésében, és nehézségeinek vizsgálatában. A zenei illúziók kapcsán a féltekei lateralizációról esett röviden szó. 

"MI DÖNTI EL A FÜGGŐLEGEST ÉS MITŐL FÜGG AZ EGYENES? AVAGY, EGYENSÚLYFEJLESZTÉS VIRTUÁLIS JÁTÉKKAL"
Közreműködők: Ardai Evelyn, Berencsi Andrea, Vámos Tibor

A videó hozzáférhető volt a rendezvény teljes ideje alatt, és még most is megtekinthető a Kutatók Éjszakája ( kutatokejszakaja.hu) honlapon.