Bemutatkozott a Gyógypedagógia-történeti Gyűjtemény

2019.11.09.
Bemutatkozott a Gyógypedagógia-történeti Gyűjtemény
Az ELTE Egyetemi Levéltár 2019. október 25-én immár harmadik alkalommal rendezte meg levéltári szakmai napját. Mivel a levéltár feladatai közé tartozik az egyetemtörténethez kapcsolódó muzeális tárgyak gyűjtése is, és mivel szeretnék gyűjteményüket a közeljövőben a nagyközönség számára is elérhetővé és látogathatóvá tenni, az idei levéltári nap témája az egyetemen található muzeális jellegű gyűjtemények volt.

Prof. Dr. Borhy László rektor köszöntő szavai után a nyitó előadást „Az alkalmazott történelem oktatásának és kutatásának új útjai az ELTE-n” címmel Dr. Sonkoly Gábor dékán tartotta. Meghívott külföldi előadóként Claudia Feigl, a Bécsi Egyetem könyvtárában létrehozott Egyetemi Gyűjtemények Koordinációs Osztályának vezetője tartott előadást egy olyan modellről, amely lehetővé tette számukra, hogy a különböző történeti, valamint kutató és oktató gyűjtemények szakmai segítséget kaphassanak a problémás területek rendbetételéhez. Ezt követően Tóth Krisztina és Schlay Georgina az Egyetemi Levéltár munkatársai előadásukban az Egyetemtörténeti gyűjtemény létrehozására tett erőfeszítések történetét és értékes anyagát mutatták be.

A program során lehetőséget kaptak az ELTE nagyobb muzeális gyűjteményei a bemutatkozásra, egymás megismerésére, közös problémák és lehetőségek megbeszélésére.

A szakmai napon bemutatkozó gyűjtemények:

Numophylacium – Az ELTE Numizmatikai Gyűjteménye

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Kar Gyógypedagógia-történeti Gyűjteménye

Gothard Asztofizikai Obszervatórium gyűjteményei

A Természetrajzi Múzeum 3 különböző gyűjteménye: Ásvány. és Kőzetgyűjtemény; Őslénytani Gyűjtemény; Matematikai Gyűjtemény

ELTE Tatai Geológus Kert – Természetvédelmi terület és Szabadtéri Geológiai Muzeális Közgyűjtemény

A Kari Könyvtárhoz tartozó Gyógypedagógia-történeti Gyűjtemény léte sokak számára újdonság volt. Bergmann Krisztina kari könyvtárigazgató előadásában ismertette a Gyűjtemény történetét, működését és sok illusztrációval igyekezett megmutatni, hogy milyen sokféle a gyógypedagógia- és a gyógypedagógia-történet szempontjából fontos és értékes anyag – dokumentumok és tárgyi emlékek - található a Gyűjteményben. Az anyag szakszerű feldolgozása, digitalizálása a következő évek feladata. Egy-egy jelesebb alkalomhoz (évforduló, kari esemény) kapcsoltan szeretnénk az érdekes anyagot kiállításokon is bemutatni.

A konferencia jó lehetőséget biztosított arra, hogy a Gyűjteményben található nagyon sokszínű a gyógypedagógia történetén túl a pszichológia- és a neveléstörténet számára is érdekes anyagról az egyetem szélesebb közössége is tudomást szerezzen.

Néhány kép és tárgy a gyűjteményből

Néhány kép és tárgy a gyűjteményből

0

/

0

0

/

0