Az ÚNKP ösztöndíjasainak konferenciája - 2017/18.

2018.05.07.
Az ÚNKP ösztöndíjasainak konferenciája - 2017/18.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2018. május 24-én konferenciát szervez, amelyen az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) 2017/18. évi ösztöndíjasai mutatják be munkájuk eredményét az ELTE több campusán.

Az ÚNKP célja, hogy támogassa a hazai kutatói utánpótlást, a tudományos pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a fiatal kiválóságok támogatásával segítse a nemzetközi szinten is kiváló, tapasztalt kutatók munkáját.

A konferencián három ösztöndíjas hallgató és két oktató képviseli a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kart:

Almási Réka
Az integráltan tanuló enyhén értelmi fogyatékos gyermekek szociometriai helyzete az őket nevelő (gyógy)pedagógusok nézőpontjából

Hegedüs Norina Júlia
Az Országos Kompetenciamérés szövegértési képességszint-rendszerének adaptálása az enyhén értelmi fogyatékos tanulók populációjára

Horhi Anett
Autizmusban érintett személyek és családjaik életminőségének, pszichológiai jól-létének kvantitatív vizsgálata

Sándor Anikó
Nagy létszámú bentlakásos intézményektől a támogatott lakhatásig: intellektuális fogyatékossággal élő személyek önrendelkező életútjai

Dr. Szenczi-Velkey Beáta
Az affektív tényezők szerepe atipikusan fejlődő gyermekek iskolai sikerességében

 

A pontos helyszínek és időpontok még szervezés alatt állnak.