Az értelmileg akadályozott felnőttek gyógypedagógiai kísérése

2022.11.23.
Az értelmileg akadályozott felnőttek gyógypedagógiai kísérése
A Barthel Betty által szerkesztett „Az értelmileg akadályozott felnőttek gyógypedagógiai kísérése: múlt, jelen, jövő” című kötet a Hatos Gyula 85. születésnapja tiszteletére rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyagát tartalmazza. A kötet ugyanakkor nem csupán egy szép emlékkötet, hanem a közreműködők munkájának köszönhetően értékes szakmai anyagot is találnak benne az olvasók.

A könyv a Hatos Gyula életműve előtt tisztelgő laudációval indul, mely áttekinti Hatos Gyula életművét, szerteágazó szakmai tevékenységének legfontosabb állomásait. Ezután a kötet összefoglaló tanulmányt közöl az értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány kialakulásának főbb állomásairól, különös tekintettel a fogalomalkotás és a képzés tartalmának alakulására, fejlődésére. A továbbiakban az értelmileg akadályozott emberek támogatott lakhatásával és önérvényesítésének lehetőségeivel foglalkozik két olyan tanulmány, amelyek könnyen érthető kommunikációs formában szerepelnek a kötetben. Ezt követi az emberi jogi megközelítés gyakorlati megvalósulásának aktuális lehetőségeivel foglalkozó szöveg. A kötetet záró tanulmány a németországi gyakorlatot bemutatva tekinti át az értelmi akadályozott személyek munka és a foglalkoztatás világában megvalósuló támogatási rendszerét.

A kötet szerzői: Barthel Betty, Bercse László Balázs, Czakó Tibor Zoltán, Cserti-Szauer Csilla, Futár András, Katona Vanda, Könczei György, Mesterházi Zsuzsa, Tina Molnár, Sándor Anikó, Szabó Ákosné.

A kötet az ELTE Readerben érhető el.