Atipikus diákok, segítő appok, tudományos evidenciák

2019.03.10.
Atipikus diákok, segítő appok, tudományos evidenciák
Dr. habil. Győri Miklós és Dr. Billédi Katalin szerkesztésében megjelent az Atipikus diákok, segítő appok, tudományos evidenciák című hiánypótló kiadvány, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedaógai Kar gondozásában.

A kötet tárgya két fontos tendencia találkozásánál helyezkedik el. Egyik a társadalom digitális társadalommá válása, a másik pedig szembesülésünk a kérdésekkel, amelyeket az emberi képességek változatossága, s különösen a tipikustól eltérő adottságok és képességek vetnek fel. Az oktatás világában is látjuk ezeket a folyamatokat. Egyre több, a tipikustól eltérő képességmintázatú tanuló van a többségi oktatásban, miközben az oktatás egyre inkább használja a digitális technológiákat, s maga is formálódik általuk.

Rendkívül fontos, hogy e két folyamat ne kerüljön konfliktusba egymással, eredőjük pozitív legyen. Korszerű kutatásmódszertanok alkalmazásával, racionális vitákat folytatva kell megbízható válaszokat kapnunk a felmerülő kérdésekre, és hatékony gyakorlati módszertanokat kell kialakítanunk. Célunk, hogy bemutassuk, miként segíthetik mobilalkalmazások a sajátos nevelési igényű (elsősorban autizmussal vagy intellektuális képességzavarral élő) tanulók tanulási és adaptációs folyamatait a többségi oktatási környezetben. Célközönségünk a digitális technológiák és a módszertani innováció iránt nyitott pedagógusok, a gyermekük számára hathatós támogatási módszereket kereső szülők, a területtel ismerkedő (leendő) szakemberek és a mobilalkalmazásokkal összefüggő technológiákban jártas olvasók közössége. Minden helyzetben sikerrel alkalmazható recepteket nem tudunk adni. a hangsúlyt azokra a pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai módszertani és szemléletmódbéli elemekre helyeztük, amelyek biztosíthatják, hogy a „humán nyereség” a lehető legnagyobb legyen.

A szerkesztők

Kapható:

Krasznár és Társa, Betűbazár Fejlesztő Könyvek és Játékok Boltja, 1098 Budapest, Dési Huber István u. 7., Honlap: www.betubazar.hu

ELTE Eötvös Kiadó – Egyetemi Tankönyv és Jegyzetkiadó, Honlap: www.eotvoskiado.hu