Áprilisi MÁSZ szakest

Áprilisi MÁSZ szakest
04/19

2018. április 19. 17:30

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Budapest, Ecseri út 3., C épület 105.)

04/19

2018. április 19. 17:30 -

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Budapest, Ecseri út 3., C épület 105.)


A Márton Áron Szakkollégium Orvos-, Egészség- és Sporttudományi műhelye lesz a házigazdája az áprilisi MÁSZ-szakestjének. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) szakmai felügyelete alatt megújuló Márton Áron Szakkollégium (MÁSZ) a szűkebb értelemben vett szakkollégiumi műhelymunka mellett MÁSZ tudományos előadássorozatot is szervez MÁSZ-szakestek címmel.

A nyári felvételi eljáráson kilencvenhat külhoni magyar egyetemista nyerte el a szakkollégiumi tagságot és az azzal járó tízhónapos ösztöndíjat. A részben Magyarországon, részben a szülőföldön tanuló szakkollégisták vezetőik irányításával tíz szakmai műhelyben folytatják a kutatómunkát. Az egyes szakestek házigazdája mindig valamelyik szakmai műhely: így a meghívott vendég előadása mellett jó alkalom kínálkozik a műhely rövid bemutatkozására. Dr. Kóbor István műhelyvezető felkérésére Dr. Kozák Lajos Rudolf, a Semmelweis Egyetem MR Kutatóközpontjának kutatóorvosa tart előadást A „gondolatolvasó” gép. Mi a funkcionális MR és mire lehet használni? címmel. 

Az előadást élőben közvetíti a Szakkollégium youtube-csatornája (https://www.youtube.com/watch?v=AFv4izr8600).

Dr. Kozák Lajos Rudolf, a Semmelweis Egyetem MR Kutatóközpont (MRKK) munkatársa, elsődleges érdeklődési területe a modern idegrendszeri képalkotás (neuroimaging) gyakorlati alkalmazásai.  Egyetemi tanulmányait a Semmelweis Egyetemen (általános orvos) és a BME-n (orvosbiológiai mérnök MSc) végezte, PhD hallgató Budapesten az MTA Pszichológiai Kutatóintézetében és Portugáliában a Coimbrai Egyetem Látáskutató Intézetében (IBILI) volt Karmos György ill. Miguel Castelo-Branco irányításával. Ez alatt ismerkedett meg a funkcionális MR (fMRI), valamint a diffúziós tenzor képalkotó (DTI) eljárásokkal, melyeket a 2006-os megalapítás óta az MRKK-ban mind kutatási projektekben, mind a betegellátásban alkalmaz. Az agyműtétek előtti kivizsgálásként alkalmazott fMRI és DTI egyik hazai meghonosítója. Diffúziós képalkotást illető kutatómunkájáért 2013-ban elnyerte az Európai Neuroradiológiai Társaság Lucien Appel kutatási díját, majd MTA Bolyai ösztöndíjasként folytatta kutatómunkáját klinikus kötelezettségei mellett. Számos hazai és nemzetközi kooperációban vesz részt. Hazai és nemzetközi kongresszusok rendszeres előadója. A PPKE-n, és a SE-n rendszeresen oktat, valamint jelenleg 4 PhD hallgató munkáját irányítja. A közelmúltban a Neuroimage-ben publikált nyílt forráskódú, szabad hozzáférésű adatelemző programcsomagja a https://nitrc.org/projects/icn_atlas/ címen érhető el.

A regisztráció elküldésével a jelentkező egyidejűleg tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar a rendezvényen a jelentkezőről készülő fotó- és/vagy videófelvételen megjelenő képmását a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2.48. § (1) bekezdése értelmében elkészítheti és felhasználhatja - ideértve a nyilvánosságra hozatalt is.