A szabadság megélt tapasztalata a fogyatékossággal élő vállalkozók körében

2023.03.10.
A szabadság megélt tapasztalata a fogyatékossággal élő vállalkozók körében
Svastics Carmen (tanársegéd, ELTE BGGYK Általános Gyógypedagógiai Intézet) és szerzőtársai által jegyzett publikáció jelent meg 2022. év végén az International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research című szaklapban. A tanulmány fogyatékossággal élő vállalkozók szabadsággal kapcsolatos véleményét és tapasztalatait vizsgálta Isaiah Berlin, Erich Fromm és Axel Honneth szabadság-elméletei mentén.

Míg a fogyatékossággal élő emberekkel kapcsolatban az az általános kép a munkaerőpiacon, hogy kevésbé alkalmasak, produktívak és tettre készek, addig a vállalkozó képéhez inkább pozitív jelzők társulnak, mint tevékeny, bátor vagy autonóm. A szabadság kritikai megközelítése szerint miközben a vállalkozás jelentős szabadságot biztosít a vállalkozó számára, aközben az üzleti verseny, kockázat és gazdasági nyomás révén magában hordozhatja a kirekesztés és az elnyomás lehetőségét is. A tanulmány ehhez a vitához kíván hozzájárulni, és azt feltárni, hogy a fogyatékossággal élő vállalkozók milyen jelentést adnak a szabadságnak a fogyatékosság és a vállalkozás korlátai és lehetőségei közepette. A tanulmány kvalitatív megközelítést alkalmaz és huszonkilenc, országszerte felvett félig strukturált interjún alapul, amelyek elemzése a negatív, pozitív és társadalmi szabadság kritikai elméleti keretének használatával történt.

Az eredmények azt mutatják, hogy a fogyatékossággal élő vállalkozók ambivalens módon tapasztalják meg a szabadságot. A vállalkozás diszkurzív eszköztára ellene hat az épségista akadályoknak és lehetővé teszi mind a negatív (korlátok hiánya), mind a pozitív (saját célok mentén való cselekvés, én-kontrol) szabadságot. A vállalkozói szellem individualizmusa azonban aláássa a társadalmi szabadságot, a sorstársakhoz és a fogyatékossággal élő emberek közösségeihez való kapcsolódás lehetőségét. Így, míg a vállalkozás nagyobb egyéni szabadságot kínál, ugyanakkor nem mozdítja elő a kollektív társadalmi változásokat. A kritikai fogyatékossági szakirodalomhoz hozzájárulva a tanulmány cáfolja, hogy a fogyatékosság mindössze a személy képességeire van hatással, mivel befolyásolja a személy által megélt szabadság természetét is. A fogyatékossággal élő vállalkozók megélt tapasztalataik alapján bizonyítják a vállalkozás egyszerre elnyomó és emancipatív jellegét – a tanulmány ennek bemutatásával a kritikai vállalkozás tanulmányokhoz járul hozzá.  

Hidegh, A. L., Svastics, C., Győri, Z., & Csillag, S. (2022). The lived experience of freedom among entrepreneurs with disabilities. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 28(9), 357–375. https://doi.org/10.1108/IJEBR-03-2022-0222