A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj felhívás

2020.05.07.
A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj felhívás
Megjelent a Nemzet Fiatal Tehetségei Ösztöndíj pályázat kiírása, melynek célja a kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.

A felhívás és a pályázati dokumentáció letölthető ezen a linken. A benyújtáshoz kapcsolódó minden szükséges információt a pályázati felhívás tartalmaz.

Támogatható tevékenységek:

„B” komponens: A beadás időpontjában 18 évet betöltött és legfeljebb 35 éves saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtó, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében vagy a szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményében, alapképzésben (BA/BSc), osztatlan mesterképzésben, mesterképzésben (MA/MSc), doktori képzésben (PhD/DLA) részt vevő hazai vagy határon túli magyar hallgatók, vagy magyarországi tudományos intézményekben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kutatásokat folytató hazai vagy határon túli magyar oktatók, kutatók, felsőfokú végzettséggel rendelkezők egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában. Támogatott tevékenység: egyénileg folytatott kutatómunka, amelynek eredménye magas színvonalú, kiemelkedő első szerzős vagy társszerzős tanulmány, vagy tudományos cikk, vagy szakdolgozat, vagy TDK-dolgozat, vagy könyv, könyvfejezet, vagy oktatási segédanyag, vagy egyéb műszaki alkotás, vagy művészi alkotás, vagy hazai/külföldi konferencián való részvétel (előadás tartása, poszterek bemutatása, kutatási eredmények bemutatása), vagy hazai/külföldi egyéni kiállítás, vagy bemutatón, filmszemlén, fesztiválon, kiállításon való bemutatkozó részvétel. Doktori képzést folytató pályázó esetében a kutatás a doktori tanulmányok által megkövetelt kutatómunkán felüli, extra kutatási tevékenység kell, hogy legyen!

”C” komponens: A beadás időpontjában 16 évet betöltött és legfeljebb 35 éves, a pályázat benyújtásakor tanulói jogviszonnyal nem rendelkező (köznevelési tanulmányokat nem folytató) kiemelkedően tehetséges fiatalok és fiatal felnőttek egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában. A „C” komponensre nem nyújthat be pályázatot az a hallgatói jogviszonnyal vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal vagy fiatal felnőtt, oktató, kutató, aki tudományos kutatómunkát végez és az ösztöndíjat a tudományos kutatásához kapcsolódóan szeretné igényelni. Külföldi felsőoktatási intézményben (Campus Mundi program keretében) folyó részképzésre, szakmai gyakorlatra, tanulmányútra támogatás nem igényelhető.

Pályázható támogatás: 100 000 Ft - 1 000 000 Ft

A támogatás korhatára a B és a C komponens esetében: 35 év

Benyújtási határidő: 2020. június 30.