Kutatásetikai engedélyeztetés

Kutatásetikai engedélyeztetés
A Tudományos és Kutatásetikai Bizottság a Kar tudományos tevékenységéhez kapcsolódó stratégiai, fejlesztési, koordinációs és adminisztratív ügyekben illetékes döntés-előkészítő és javaslattevő testület, amely feladatkörében:
  • véleményezi az ELTE tudományos kutatási, kutatásfejlesztési tevékenységével  kapcsolatos szabályzatait, elő terjesztéseit,
  • koordinálja és véleményezi a Kar kutatási portfóliójának működtetésével, fejlesztésével kapcsolatos előterjesztéseket,
  • gondozza a Kar kutatási stratégiáját,    
  • a Kari Tanács által elfogadott szempontrendszer alapján véleményezi a Kar szervezeti egységeinek kutatási teljesítményét,
  • véleményezi a kutatói megbízásokat, minősítési eljárásokat,
  • első fokon eljár hallgatói és oktató-kutatói kutatásetikai ügyekben, eljárásokban.

A Bizottság elnöke a Kar tudományos ügyekért felelős dékánhelyettese, tagjai az intézetek vezetői vagy delegáltjai, valamint a kari Hallgatói Önkormányzat által delegált egy fő. A Bizottság elnöke gondoskodik arról, hogy a Bizottság kutatásetikai funkciója a más funkciókkal való érdekütközés nélkül valósuljon meg. A Bizottság maga fogadja el ügyrendjét, amelyet a Kari Tanács hagy jóvá. A Bizottság munkájáról évenként egy alkalommal beszámol a Kari Tanácsnak.

Letölthető dokumentumok:

Kutatásetikai elvek

Kutatásetikai szabályzat

Tudományos és Kutatásetikai Bizottság ügyrend

1.sz. melléklet (word formátumban)

Gyakori kérdések

Eddig kiadott kutatásetikai engedélyek

 

Tagok

Dr. Stefanik Krisztina, tudományos és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes
Dr. Könczei György, egyetemi  tanár;  delegáló intézet: FOTRI
Dr. Kullmann Lajos, egyetemi tanár, professor emeritus; delegáló intézet: GYMRI
Dr. Marton Klára, Gyógypedagógiai Doktori Program vezetője
Vargáné dr. Molnár Márta, tudományos munkatárs; delegáló intézet: GYOPSZI
Dr. Regényi Enikő Mária, adjunktus; delegáló intézet: ÁLTGYP
Dr. Virányi Anita, adjunktus; delegáló intézet: ATIVIK
Tudományos ügyekért felelős megbízott HÖK tag

kapcsolat: tudomany@barczi.elte.hu