Gyógypedagógia-tanár mesterképzési szak indul

2018.10.18.
Gyógypedagógia-tanár mesterképzési szak indul
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar új mesterképzése, a Gyógypedagógia-tanár szak a 2018/2019. tanév tavaszi félévében ismét elindul. A képzésre való jelentkezés feltételeivel és határidejével kapcsolatos részletes információk 2018. október 15-től a WWW.FELVI.HU felületen az ELTE/Tanárképző Központ menüpont alatt elérhetők.

A képzés felvételi eljárásának szervezéséért az ELTE Tanárképző Központ felel, a tanári mesterszak oktatása az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán folyik. A képzés felelőse dr. habil Papp Gabriella, gyakorlati és képzésfejlesztési ügyekért felelős dékánhelyettes.

Bővebb információ a kari honlapon.

A jelentkezés határideje: 2018. november 15.

Mi a célja a mesterképzésnek?

A mesterképzési szak célja olyan gyógypedagógia-tanárok 3 féléves képzése, akik a végzettség birtokában képesek a gyógypedagógia és a fogyatékosságügy tanítására, gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi képzési és továbbképzési programok kidolgozására, fejlesztésére és az akkreditációs folyamat menedzselésére a szakképzés, a felsőoktatás és a felnőttképzés területén.

Kiknek a jelentkezését várjuk?

Olyan, a gyógypedagógia alapképzés keretében szerzett gyógypedagógus alapvégzettséget (BA) szerzett szakemberek jelentkezését várjuk, akik a köznevelés, a szakképzés, a felsőoktatás és a felnőttképzés különböző területein, intézményeiben gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi ismereteket szeretnének tanítani, akik jó kommunikációs, szociális és kreatív képességekkel, készségekkel, valamint együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, felelősségtudattal, önismerettel rendelkeznek, és magas szintű szakmai felkészítésben szeretnének részt venni. A képzés eredményeként megszerezhető gyógypedagógia-tanár mestervégzettség (MA) a pedagógusok előmeneteli rendszerében a bértábla szerinti mestervégzettséghez (MA) tartozó bérbesorolásra jogosít.

Milyen ismereteket sajátíthat el?

Az első két félév alatt a képzés fókuszában a gyógypedagógiai és a fogyatékosságügyi ismeretek tanításához szükséges ismeretek állnak. A hallgatók megismerik a szakképzés, a felsőoktatás és a felnőttképzés intézményrendszerét, szabályozását, a különböző képzési programok (ide értve a pedagógus- és szociális továbbképzési programokat is) akkreditációjának lépéseit, a felnőttképzés módszertanát. Megismerik továbbá azon célcsoportoknak (tanulóknak, hallgatóknak, képzések résztvevőinek) az életkor-specifikus jellemzőit, akiknek gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi ismereteket fognak tanítani. Ismereteket szereznek a gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi tartalmú tárgyak, ismeretek tanítása-tanulása során fejlesztendő speciális kompetenciákról; a gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi ismereteknek a tanulók, hallgatók és felnőttek személyiségfejlődésében, a környezet átalakításában betöltött szerepéről és lehetőségeiről. Megismerik a gyógypedagógiai és a fogyatékosságügyi ismeretek tanításának céljait, feladatait; képessé válnak reflektíven, önállóan, etikusan állást foglalni a fogyatékos embereket érintő szakmai kérdésekben.

A képzés harmadik féléve összefüggő szakmai gyakorlat, melyet olyan köznevelési, szakképzési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézmény(ek)ben, szervezeteknél, pedagógus- vagy szociális továbbképzés keretében kell eltölteni, ahol gyógypedagógiai és/vagy fogyatékosságügyi ismeretek tanításában lehet gyakorlatot szerezni, ilyen képzési programok, tanegységek tartalmi kidolgozására vagy akkreditáltatására, tananyag fejlesztésére nyílik lehetőség. A köznevelés területén kiemelt cél az utazó gyógypedagógusi hálózatban a többségi pedagógusokkal való együttműködés keretében szervezett gyakorlat megvalósítása. Ilyen képzés pl. a szakképzés keretében a pedagógiai, a szociális (gyermekvédelmi) vagy az egészségügyi szakmacsoportokba tartozó, OKJ szerinti szakmákra történő felkészítés. A felsőoktatásban ide sorolható pl. a pedagógusképzési (pl. óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógia), a bölcsészettudományi (pl. pedagógia, pszichológia) vagy a társadalomtudományi (pl. szociális munka, szociálpedagógia) képzési területen szervezett felsőoktatási szakképzés, alap- és mesterképzés, szakirányú továbbképzés vagy a felnőttoktatás keretében akkreditált és gyógypedagógiai/fogyatékosságügyi tartalmú képzés.

Hol lehet elhelyezkedni gyógypedagógia-tanár mestervégzettséggel?

Magyarországon a gyógypedagógiai, fogyatékosságügyi ismeretek oktatására – az Országos Fogyatékosságügyi Programban rögzített célok szerint – gyakorlatilag valamennyi olyan köznevelési helyzetben, illetve szakképzési, felsőoktatási és felnőttoktatási képzési programban szükség lehet, amelyek célja olyan szakemberek kibocsátása, akik közvetve vagy közvetlenül fogyatékos gyermekekkel, tanulókkal vagy felnőttekkel kerülhetnek kapcsolatba; akik számukra terveznek vagy szerveznek szolgáltatásokat, terveznek vagy forgalmaznak árukat.

Azon alapszak, melyről a gyógypedagógia-tanár mesterképzési szakra be lehet lépni:

A gyógypedagógia-tanár mesterszakra (MA) a gyógypedagógia alapképzés keretében bármilyen szakirányon szerzett gyógypedagógus alapvégzettséggel (BA), vagy korábban bármely szakon, szakterületen, szakágon szerzett főiskolai szintű gyógypedagógiai tanári vagy gyógypedagógus oklevéllel lehet jelentkezni.

Képzési forma és munkarend:

részidős képzés/levelező tagozat

Finanszírozási forma:

állami ösztöndíjas/önköltséges forma

Az önköltség összege 2019. februártól:

részidős képzésben, levelező tagozaton: 325.000.- Ft/félév

Felvételi irányszám:

állami ösztöndíjas képzésben: 35 fő, önköltséges formában: 5 fő

Képzési idő:

3 félév (90 kredit)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

okleveles gyógypedagógia-tanár (Teacher of Special Needs Education)

 

Fontos információ:

A képzés felvételi eljárásának szervezéséért az ELTE Tanárképző Központ felel.

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEIVEL ÉS HATÁRIDEJÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 2018. OKTÓBER 15-TŐL A WWW.FELVI.HU FELÜLETEN AZ ELTE/TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT MENÜPONT ALATT TALÁLHATÓK MEG.