Folyamatos a jelentkezési lehetőség a 2018-19-es tanév I. félévi szakirányú továbbképzéseire

2017.08.31.
Folyamatos a jelentkezési lehetőség a 2018-19-es tanév I. félévi szakirányú továbbképzéseire

Logopédiai rehabilitáció (2 félév)

A szakirányú továbbképzés célja a logopédusok felkészítése a felnőttkori szerzett központi idegrendszeri sérülés kapcsán kialakult beszéd/nyelvi zavarok, a nyelészavarok és a különböző etiológiájú hangképzési zavarok logopédiai terápiájára. A képzés során a hallgatók ismereteket szereznek az afázia, diszartria, hangképzési zavarok és a diszfágia terápiás eljárásairól, a háttérben álló neurorehabilitációs folyamatokról. Olyan korszerű rehabilitációs szemlélet megalapozása/kialakítása történik, amely a fenti kórképek ellátásának interdiszciplináris jellegével összhangban ötvözi a medicinális, nyelvészeti, pszichológiai és gyógypedagógiai ismereteket. A képzés elsősorban gyakorlati orientáltságú. Végigvezeti a hallgatót a szerzett beszéd-/nyelvi zavarok, a hangképzési és nyelészavarok alapvető differenciáldiagnosztikai eljárásain, a terápiás munka gyakorlati folyamatain, azok tervszerű alkalmazásán.

A  képzés tervezett induló időpontja: 2018-19-es tanév I. (őszi) félév

Részvételi díj: 270 000 Ft/félév

Jelentkezési határidő: 2018. április 30.

A motivációs beszélgetés tervezett időpontjai: 2018. május 23. (szerda) 13 óra; május 24. (csütörtök) 13 óra és május 25. (péntek) 13 óra

BA gyógypedagógia alapképzési szak szakirányú továbbképzés (3 félév)

A gyógypedagógia alapképzési szak szakirányú továbbképzés gyógypedagógia alapképzésben már oklevéllel rendelkezők számára nyolc szakirányon kínál lehetőséget újabb szakképzettség megszerzésére.

A  képzés tervezett induló időpontja: 2018-19-es tanév I. (őszi) félév

Részvételi díj: 160 000 Ft/félév

Jelentkezési határidő: 2018. július 10., a Hallássérültek pedagógiája és Logopédia szakirányon: 2018. június 30.

FIGYELEM!

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy az autizmus spektrum pedagógiája szakirányon a keretlétszám (40 fő) betelt, így a jelentkezés a 2018/19-es tanév őszi félévére ezen szakirányon lezárásra került.

Minden további esetlegesen beérkező jelentkezés várólistán kerül rögzítésre, és a 2019/20-as tanév őszi félévében induló továbbképzésre lesz érvényes.

Zeneterapeuta módszerspecifikus szakirányú továbbképzés (4 félév)

A továbbképzés sikeresen elvégzők holisztikus szemléletük és módszerspecifikus képességeik birtokában alkalmassá válnak zeneterápiás munka végzésére valamennyi olyan területen, ahol a pszichikus/szomatikus, illetve egészség/sérült/betegség állapot felderítése, védelme, kompenzálása, korrekciója, újranevelése, rehabilitációja vagy komplex gyógyítása valósul meg az emberi létezés teljes spektrumában különféle életkori és léthelyzetekben. A zeneterápia szakterülete célját és követelményét illetően a mentálhigiéné, a pszichológia, a pszichoterápia, a gyógypedagógia, a zene és más társművészetekhez illeszkedik.

A  képzés tervezett induló időpontja: 2018-19-es tanév I. (őszi) félév

Részvételi díj: 160 000 Ft/félév

Jelentkezési határidő: 2018. június 30.

Gyógypedagógus-szakvizsga (2. vagy 4. félév)

A 4 félév az előzetes tudások beszámítási rendje alapján, adott feltételek fennállása esetén 2 félév alatt is teljesíthető.

A gyógypedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzés célja, hogy elősegítse a gyakorlatban dolgozó kollégák ismereteinek megújítását. A képzésben az 1. és a 2. félév során a hallgatók kötelező tanegységeket hallgatnak.

A 3. és a 4. félévben két modul közül lehet választani: a) Gyógypedagógiai szakismeret és gyakorlat megújítása b) Gyógypedagógiai szakértő, gyógypedagógiai gyakorlatvezető, vezetőtanár.

A  képzés tervezett induló időpontja: 2018-19-es tanév I. (őszi) félév

Részvételi díj: 130 000 Ft/félév

Jelentkezési határidő: 2018. július 10.

Dráma és színház a szociális integrációban (3 félév)

A továbbképzést a köznevelésben, a gyermek- és ifjúságvédelemben, a fogyatékosságügyben, valamint a szakképzésben működő pedagógusoknak és segítőknek ajánljuk. A továbbképzést sikeresen elvégzők dráma- és színházanimátor szakképesítést szereznek, amelynek birtokában alkalmassá válnak drámapedagógusi feladatok, programok és projektek megvalósítására az együttnevelés és a szociális integráció színterein is. 

A  képzés tervezett induló időpontja: 2018-19-es tanév I. (őszi) félév

Részvételi díj: 150 000 Ft/félév

Jelentkezési határidő: 2018. június 30.

 

A képzések megfelelő létszámú jelentkező esetén indulnak.

Részletes információk